Havsplanerare från hela världen möts i Riga

Den 19-21 november är det dags för Maritime Spatial Planning Forum, MSP forum. Det är också avslutningskonferens för samarbetet Pan Baltic Scope som HaV har lett. Forumet är ett samarbete mellan FN, EU, Vasab och Pan Baltic Scope.

Till MSP Forum kommer havsplanerare, beslutsfattare, forskare, företrädare för den privata sektorn, studenter och experter från hela världen. Konferensen kommer bland annat att fokusera på resultat och nya metoder som kommit fram genom Pan Baltic Scope.

– Under konferensen kommer delagarna att kunna lyssna, lära och inspireras av världens pågående arbete inom havsplanering. Temat är globalt möter regionalt. Havsplanerare från hela världen kommer till Riga för att dela med sig av verktyg, metoder och fallstudier som på olika sätt bidrar till bättre havsplaner, säger Ingela Isaksson, utredare på HaV och projektledare för Pan Baltic Scope.

HaV:s generaldirektör Jakob Granit kommer att öppna konferensen ihop med övriga arrangörer och resultaten från konferensen matar in i IOC:s, Intergovernmental Oceanographic Commission, och EU:s initiativ MSP Global.

– Vi erbjuder interaktiva workshops och gemensamma föreläsningar i plenum. Det kommer att ges många möjligheter att undersöka olika metoder och lösningar, inte bara i Östersjöregionen utan över hela världen, säger Ingela Isaksson.

MSP Forum är ett samarbete mellan EU:s generaldirektorat för havsfrågor och fiske, IOC-UNESCO, det mellanstatliga VASAB och projektet Pan Baltic Scope som Havs- och vattenmyndigheten leder.

Pan Baltic Scope – för bättre havsplaner

Projektet Pan Baltic Scope har drivits av HaV tillsammans med ansvariga myndigheter för havsplanering från EU-länderna runt Östersjön och Åland. Ytterligare partners har varit Helcom-sekretariatet, Vasab, Syke och Nordregio. HaV har genomfört rollen som ”lead partner” vilken innebär att vi haft huvudansvaret för projektet när det gäller resultat, ekonomi, rapportering och att hålla ihop hela projektet och alla de länder som deltagit.

– Arbetet i projektet har gett oss möjlighet att utveckla våra nätverk inom havsplanering och vi har därmed fått ny kunskap och nya erfarenheter inom EU, men även globalt, avslutar Ingela Isaksson.

Se föreläsningarna live från MSP Forum

För dig som inte är på plats i Riga filmas alla föreläsningar och du kan se dem på www.panbalticscope.eu.

Fakta om Pan Baltic Scope

Hösten 2017 beviljade EU-kommission stöd från Havs- och fiskerifonden till ett nytt tvåårigt havsplaneringsprojekt i Östersjön, Pan Baltic Scope. Projektet har drivits av HaV tillsammans med ansvariga myndigheter från EU-länderna runt Östersjön och Åland. Ytterligare partners har varit Helcom-sekretariatet, Vasab, Syke och Nordregio.

Projektet har bland annat resulterat i:

  • Östersjötäckande kartor över essentiella fiskhabitat, alltså fiskarnas viktigaste sängkammare, barnkammare och skafferi
  • Gemensamt koncept för grön infrastruktur i havet
  • Sätt att öka blå tillväxt i Sverige, Finland och Åland
  • Lösningar i gemensamma planeringsfrågor
  • Råd för tillämpning av ekosystemansatsen, till exempel samlade miljöeffekter, strategiska miljöbedömningar, samhällsekonomisk analys

Mer om Pan Baltic Scope

Publicerad: 2019-11-15
Sidansvarig: Webbredaktion