Havsplaneringsnyheter 1 februari 2024

Esbosamråd om ändrade havsplaner

Mellan november 2023 och februari 2024 pågår Esbosamråd med berörda grannländer om förslag till ändrade havsplaner.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund. 5

Lillgrunds vindkraftspark i Öresund. Foto: Ingvar Lagenfelt

Översatta samrådshandlingar finns tillgängliga på Havs- och vattenmyndighetens engelska webbplats: Proposal for the Swedish Espoo-consultation.

Esbokonventionen

Den så kallade Esbokonventionen antogs 1991 i Esbo i Finland, och heter egentligen Konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang. Den innebär att länder i ett tidigt skede i en planeringsprocess ska underrätta sina grannländer om den planering som är på gång, och i nästa steg hålla samråd med dem om planerna och medföljande miljökonsekvensbeskrivningar.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2024-02-01
Sidansvarig: Webbredaktion