Havsplaneringsnyheter 28 februari 2024

HaV deltog i partnermöte med Norsaic

I februari 2024 arrangerades årets första partnermöte i det nystartade interreg-projektet NORSAIC, den här gången i Delft i Nederländerna.

Gruppbild från partnermötet med Norsaic i Delft.

I februari var det dags för partnermöte i interregprojektet Norsaic. Mötet hölls hos forskningsinstitutionen Deltares i Delft i Nederländerna, som är en projektpartner.

Syftet med projektet är att förbättra det gränsöverskridande samarbetet och styrningen inom havsplanering för att uppnå en levande och hållbar Nordsjöregion, samt att bättre kunna möta klimatförändringarna. De viktigaste målen är att anpassa och utveckla viktiga delar av havsplaneringen, att skapa innovationskapacitet och slutligen att bygga upp en gemensam samarbetskapacitet.

Havs- och vattenmyndigheten bidrar med expertkunskap inom havsplanering samt med sina erfarenheter av kommunikation och delaktighetsprocesser kopplade till havsplanering.

Läs mer på projektets webbsida.

Logga Norsaic

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-04-12

    Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt på 750 gråsälar 2024 och början av 2025 i Östersjön. Det är en halvering från förra året när det tillåtna antalet var 1 500.

  2. Aktuellt 2024-04-11

    Regeringen flyttar fram pausen av omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd till 1 juni för vissa aktörer.

  3. Aktuellt 2024-04-10

    Runt 10 procent av Sveriges Natura 2000-områden påverkas av vattenkraft. Nu stöttar HaV länsstyrelserna med 5 miljoner kronor så att de kan uppdatera de så kallade bevarandeplanerna.

Publicerad: 2024-02-28
Sidansvarig: Webbredaktion