Tyck till om förslag till havsplaner för Sverige

Hur ska vi använda vårt hav, vilka utmaningar kan havet lösa? Nu kan du tycka till om våra förslag till statliga havsplaner för Sverige.

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till havsplaner för Sverige. Havsplanerna blir vägledande för myndigheter och kommuner när de planlägger, ger tillstånd eller förvaltar havet. Nu samråder vi om förslagen under sex månader, mellan 15 februari och 15 augusti.

– En havsplan är en strategisk plan med stora drag och med framtidsperspektiv. Vi analyserar genom samverkan de behov som samhället har i dag och om tio till femton år, och föreslår sedan hur vi kan lösa dem så att vi får en hållbar användning av våra hav ur ett helhetsperspektiv även för kommande generationer, säger generaldirektör Jakob Granit.

Många ska samsas i havet

Många ska samsas i havet. Till exempel sjöfart, fiske, turism, natur, vindkraft och försvar. En havsplan visar lämplig användning av havet.

Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet. Det är första gången någonsin som Sverige tar fram nationella havsplaner.

Samrådet om förslagen till havsplaner pågår 15 februari till 15 augusti. Ett samråd innebär att andra får ge synpunkter på Havs- och vattenmyndighetens förslag, så att myndigheten kan förbättra det.

Publicerad: 2018-02-19
Sidansvarig: Webbredaktion