Omvända kartan - geografiska data

Hitta på sidan

Karta som visar havslandskap i Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Kartans syfte är att på ett intuitivt sätt visualisera olika typer av havsområden och väcka tankar gällande miljöskydd och havsplanering.

Omvända kartan är framtagen av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Kartan bygger på information om siktdjup, landskapsformer (framtagna från öppen djupdata), samt maringeologisk information. De huvudsakliga källorna för datamängden är: SGU, BSHC, SjöV, EMODNET, SMHI, HELCOM, ICES.

Dataanalys och kartframställning av SGU. Siktdjup är framtaget av Metria och SGU för Symphony-projektet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Mjukbotten framtaget för Symphony-projektet av SGU.

Villkor

Fri användning​ enligt CC0. Vissa av underlagen sätter begränsningar på hur Omvända kartan får användas och spridas.

Karttjänster och nedladdning

  • Visningtjänst (WMS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-omvanda-kartan/ows
  • Tjänst för direktåtkomst (WFS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-omvanda-kartan/ows
  • Nedladdning: Omvända kartan 2017-06-08.zip Word, 43.9 kB.

Övrigt

Dokumentation: Datadokumentation Word, 43.9 kB.

Publicerad: 2019-02-06
Uppdaterad: 2024-01-26
Sidansvarig: Webbredaktion