Havsplaneringsnyheter 21 augusti 2023

Samexistensrapport tillgänglig på engelska

Hur kan havsbaserad vindkraft samsas med andra intressen och verksamheter i havet? Nu finns en engelsk översättning av den kunskapssammanställning om samexistens som under våren togs fram av Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Energimyndigheten.

Illustration av havsbaserad vindkraft, fiskebåt, vattenburk och naturvärden.

Illustration av Spoon

Sverige står inför ett kraftigt ökat elbehov, bland annat till följd av klimatomställningen och elektrifieringen av industri- och transportsektorn. Här kan havsbaserad vindkraft spela en viktig roll i framtiden. På uppdrag av regeringen har därför Havs- och vattenmyndigheten, tillsammans med Energimyndigheten och andra berörda myndigheter, påbörjat arbetet med att uppdatera havsplanerna. Syftet är att göra det möjligt med mer energiutvinning till havs.

Stort behov av kunskap

En ny verksamhet i våra svenska havsområden innebär också risk för konflikter med naturvård och de näringar som redan finns där. Som ett led i arbetet med att ta fram förslag på nya havsplaner fick därför Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Energimyndigheten ett regeringsuppdrag som handlar om att ta fram en kunskapssammanställning om samexistens. Rapporten som publicerades under våren fokuserar på möjligheter och förutsättningar för samexistens mellan havsbaserad vindkraft, yrkesfiske, vattenbruk och naturvård. Nu finns även en engelsk översättning av kunskapssammanställningen tillgänglig.

Den engelska versionen hittar du här.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-08-21
Sidansvarig: Webbredaktion