Havsplaneringsnyheter 21 augusti 2023

Samexistensrapport tillgänglig på engelska

Hur kan havsbaserad vindkraft samsas med andra intressen och verksamheter i havet? Nu finns en engelsk översättning av den kunskapssammanställning om samexistens som under våren togs fram av Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Energimyndigheten.

Illustration av havsbaserad vindkraft, fiskebåt, vattenburk och naturvärden.

Illustration av Spoon

Sverige står inför ett kraftigt ökat elbehov, bland annat till följd av klimatomställningen och elektrifieringen av industri- och transportsektorn. Här kan havsbaserad vindkraft spela en viktig roll i framtiden. På uppdrag av regeringen har därför Havs- och vattenmyndigheten, tillsammans med Energimyndigheten och andra berörda myndigheter, påbörjat arbetet med att uppdatera havsplanerna. Syftet är att göra det möjligt med mer energiutvinning till havs.

Stort behov av kunskap

En ny verksamhet i våra svenska havsområden innebär också risk för konflikter med naturvård och de näringar som redan finns där. Som ett led i arbetet med att ta fram förslag på nya havsplaner fick därför Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Energimyndigheten ett regeringsuppdrag som handlar om att ta fram en kunskapssammanställning om samexistens. Rapporten som publicerades under våren fokuserar på möjligheter och förutsättningar för samexistens mellan havsbaserad vindkraft, yrkesfiske, vattenbruk och naturvård. Nu finns även en engelsk översättning av kunskapssammanställningen tillgänglig.

Den engelska versionen hittar du här.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-04-22

    Den 22 april fick HaV besök av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

  2. Aktuellt 2024-04-12

    Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt på 750 gråsälar 2024 och början av 2025 i Östersjön. Det är en halvering från förra året när det tillåtna antalet var 1 500.

  3. Aktuellt 2024-04-11

    Regeringen flyttar fram pausen av omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd till 1 juni för vissa aktörer.

Publicerad: 2023-08-21
Sidansvarig: Webbredaktion