Hitta på sidan

Information om Sveriges vatten – VISS

VISS är ett verktyg för att dela information om alla vattenförekomster i Sverige. Det finns även en inbyggd kartfunktion.

Vi har tillsammans med vattenmyndigheterna och länsstyrelserna ett gemensamt system för vattenförvaltning: Vatteninformationssystem Sverige (VISS).

Ett verktyg för att nå bättre vatten

VISS är en databas som utvecklats av Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten. VISS innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.

VISS finns för dig som dagligen arbetar med vattenfrågor, men informationen är också tillgänglig för allmänheten.

Det här kan du hitta i VISS

I VISS finns kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. För dessa vatten kan du bland annat hitta information om:

  • Statusklassning. Bedömning av hur vattnet mår.
  • Miljökvalitetsnormer. Bestämmelser om kraven på kvaliteten i vattnet. Miljökvalitetsnormer är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar.
  • Miljöövervakning. För att ta reda på hur vattnet mår, tas olika prover vid utpekade platser, så kallade övervakningsstationer eller provtagningsplatser.
  • Åtgärder. Vad som görs eller behöver göras i vattnet för att det ska bli bättre.
  • Rapporteringen till EU.
Publicerad: 2016-11-08
Uppdaterad: 2017-01-26
Sidansvarig: Webbredaktion