SM – Statistiska Meddelanden

Hitta på sidan

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form och vara offentlig. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

logotyp för sveriges officiella statistik

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Inom statistikområdet fiske ingår uppgifter om fisk- och skaldjursfångster samt försäljningsvärdet i första handelsledet, det vill säga hos de företag som köper fisken direkt från fiskaren.

Statistiken över yrkesfisket i havet innehåller även uppgifter om fiskefartyg.

Statistiken över yrkesfisket i havet redovisas både per månad och år. Den statistik som redovisas per år är uppdelad på de havsområden där fisken fångats samt på den kuststräcka som fisken landats.

De månadsvisa rapporterna är uppdelade på kuststräcka där fisken landas. Statistiken om yrkesfiske i sötvatten framställs årsvis och redovisas uppdelat på de fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren samt från övriga inlandsvatten där yrkesfiske bedrivs.

Delar av den officiella fiskestatistiken som vi producerar är reglerade av EU.

Yrkesfisket i havet

Yrkesfiske i havet
UtgåvaBeskrivningDatum
JO 55 SM 2401Det yrkesmässiga fisket i havet, år 20232024-06-07
JO 50 SM 2401 Pdf, 403.9 kB.Det yrkesmässiga fisket i havet, november 20232024-01-12
JO 50 SM 2402 Pdf, 404.2 kB.Det yrkesmässiga fisket i havet, december 20232024-01-26
JO 50 SM 2403 Pdf, 390.8 kB.Det yrkesmässiga fisket i havet, januari 20242024-03-01
JO 50 SM 2404 Pdf, 400.1 kB.Det yrkesmässiga fisket i havet, februari 20242024-03-22
JO 50 SM 2405 Pdf, 400.1 kB.Det yrkesmässiga fisket i havet, mars 20242024-04-26
JO 50 SM 2406Det yrkesmässiga fisket i havet, april 20242024-05-31
JO 50 SM 2407Det yrkesmässiga fisket i havet, maj 20242024-06-28
JO 50 SM 2408Det yrkesmässiga fisket i havet, juni 20242024-08-30
JO 50 SM 2409Det yrkesmässiga fisket i havet, juli 20242024-08-30
JO 50 SM 2410Det yrkesmässiga fisket i havet, augusti 20232024-09-27
JO 50 SM 2411Det yrkesmässiga fisket i havet, september 20242024-10-25
JO 50 SM 2412Det yrkesmässiga fisket i havet, oktober 20242024-11-29

Yrkesfisket i sötvatten

Yrkesfiske i sötvatten
UtgåvaBeskrivningDatum
JO 56 SM 2401Det yrkesmässiga fisket i sötvatten2024-06-07

Fritidsfiske i hav, sjöar och vattendrag

Fritidsfiske
UtgåvaBeskrivningDatum

JO 57 SM 2301

Fritidsfisket i Sverige 2022 Pdf, 529.7 kB.

2023-06-21JO 57 SM 2001

Fritidsfisket i Sverige 2019

2020-07-02
JO 57 SM 1901Fritidsfisket i Sverige 20182019-06-28
JO 57 SM 1802Fritidsfisket i Sverige 20172018-06-05
JO 57 SM 1801Fritidsfisket i Sverige 20162018-01-26
JO 57 SM 1703Fritidsfisket i Sverige 20152018-01-26
JO 57 SM 1702Fritidsfisket i Sverige 20142018-01-26
JO 57 SM 1701Fritidsfisket i Sverige 20132018-01-26

Fångststatistik för fritidsfisket

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för officiell statistik inom fiskets område. Statistiken har på HaV:s uppdrag producerats av Statistiska centralbyrån, SCB.

Statistiska meddelanden

Publicerad: 2013-12-03
Uppdaterad: 2024-04-26
Sidansvarig: Webbredaktion