SM – Statistiska Meddelanden

Hitta på sidan

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.

Sveriges officiella statistik

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form och vara offentlig. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

logotyp för sveriges officiella statistik

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Inom statistikområdet fiske ingår uppgifter om fisk- och skaldjursfångster samt försäljningsvärdet i första handelsledet, det vill säga hos de företag som köper fisken direkt från fiskaren.

Statistiken över yrkesfisket i havet innehåller även uppgifter om fiskefartyg.

Statistiken över yrkesfisket i havet redovisas både per månad och år. Den statistik som redovisas per år är uppdelad på de havsområden där fisken fångats samt på den kuststräcka som fisken landats.

De månadsvisa rapporterna är uppdelade på kuststräcka där fisken landas. Statistiken om yrkesfiske i sötvatten framställs årsvis och redovisas uppdelat på de fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren samt från övriga inlandsvatten där yrkesfiske bedrivs.

Delar av den officiella fiskestatistiken som vi producerar är reglerade av EU.

Yrkesfisket i havet

Yrkesfiske i havet
UtgåvaBeskrivningDatum
JO 55 SM 2301Det yrkesmässiga fisket i havet, år 20222023-06-09
JO 50 SM 2301 Pdf, 685.4 kB.Det yrkesmässiga fisket i havet, november 20222023-01-13
JO 50 SM 2302 Pdf, 685.4 kB.Det yrkesmässiga fisket i havet, december 20222023-01-27
JO 50 SM 2303Det yrkesmässiga fisket i havet, januari 20232023-02-24
JO 50 SM 2304Det yrkesmässiga fisket i havet, februari 20232023-03-31
JO 50 SM 2305Det yrkesmässiga fisket i havet, mars 20232023-04-28
JO 50 SM 2306Det yrkesmässiga fisket i havet, april 20232023-05-26
JO 50 SM 2307Det yrkesmässiga fisket i havet, maj 20232023-06-30
JO 50 SM 2308Det yrkesmässiga fisket i havet, juni 20232023-08-25
JO 50 SM 2309Det yrkesmässiga fisket i havet, juli 20232023-08-25
JO 50 SM 2310Det yrkesmässiga fisket i havet, augusti 20232023-09-29
JO 50 SM 2311Det yrkesmässiga fisket i havet, september 20232023-10-27
JO 50 SM 2312Det yrkesmässiga fisket i havet, oktober 20232023-12-01

Yrkesfisket i sötvatten

Yrkesfiske i sötvatten
UtgåvaBeskrivningDatum
JO 56 SM 2301Det yrkesmässiga fisket i sötvatten2023-06-09

Fritidsfiske i hav, sjöar och vattendrag

Fritidsfiske
UtgåvaBeskrivningDatum
JO 57 SM 2001Fritidsfisket i Sverige 20192020-07-02
JO 57 SM 1901Fritidsfisket i Sverige 20182019-06-28
JO 57 SM 1802Fritidsfisket i Sverige 20172018-06-05
JO 57 SM 1801Fritidsfisket i Sverige 20162018-01-26
JO 57 SM 1703Fritidsfisket i Sverige 20152018-01-26
JO 57 SM 1702Fritidsfisket i Sverige 20142018-01-26
JO 57 SM 1701Fritidsfisket i Sverige 20132018-01-26
Publicerad: 2013-12-03
Uppdaterad: 2023-01-27
Sidansvarig: Webbredaktion