Fångststatistik för fritidsfisket

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för officiell statistik inom fiskets område. Statistiken har på HaV:s uppdrag producerats av Statistiska centralbyrån, SCB.

Med fritidsfiske avses i denna statistik allt fiske som inte sker med stöd av fiskelicens eller personlig fiskelicens.

Person med fiskespö. Står vid vattenbryn i solnedgång.

Foto: Natalie Greppi.

Fritidsfisket i Sverige 2022

 • Under 2022 ägnade sig ungefär 1,2 miljoner personer åt fritidsfiske
  minst en gång i svenska vatten, varav cirka 860 000 män och 350
  000 kvinnor. Det är närmare 300 000 personer färre än föregående år och gäller personer som är folkbokförda i Sverige, i åldern 16–80 år.
 • Antalet fiskedagar uppgick 2022 till omkring 12,2 miljoner varav 5,9
  miljoner från båt. Flest fiskedagar hade inlandsområdena Norrlands
  inland (inklusive Storsjön) samt Götaland & Svealand.
 • Den sammanlagda fångsten som behölls uppskattas till 11 300 ton,
  varav 8 500 ton fångades i sjöar och vattendrag och 2 800 ton
  utmed kusterna och i havet. Den totala fångsten som återutsattes
  skattas till 16 500 ton, varav 12 500 ton i sjöar och vattendrag och
  4 000 ton utmed kusterna och i havet.
 • Den vanligaste målarten, det vill säga arten man har avsikt att fånga, är abborre i både inlandsfiske och kust- och havsfiske. Även gädda är en målart som är vanligt förekommande i båda vattnen.
 • Utgifter för större inköp, till exempel båtar eller dyrare redskap, har gått ned från toppnoteringen på 9,7 miljarder kronor till 3,8 miljarder kronor. Minskningen beror förmodligen på högre räntor och den höga inflationen i samhället.
Publicerad: 2014-11-20
Uppdaterad: 2023-05-22
Sidansvarig: Webbredaktion