Fritidsfisket i Sverige

En inblick i fritidsfiskets omfattning under åren 2018-2020.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Fiske är ett av svenskarnas vanligaste fritidsintressen med fler än en miljon utövare. För många barn och ungdomar blir fiske ett livslångt intresse som ofta leder till engagemang för natur- och miljövård. Fritidsfisket engagerar personer i alla åldrar då Sverige har fantastiska förutsättningar för fritidsfiske, med närmare hundratusen sjöar, tiotusentals mil strömmande vattendrag och cirka tvåhundra mil kuststräcka med kringliggande hav. Det finns således goda förutsättningar för ett rikt fritidsfiske i såväl allmänt som enskilt förvaltade vatten. Fritidsfisket i Sverige är av betydande storlek vilket sätter krav på att resursen förvaltas med ett långsiktig hållbart perspektiv.

Hösten 2019 sjösatte Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten projektet Framtidens Fiske och Vattenbruk för framtagande av en ny gemensam strategi och sektorsspecifika handlingsplaner för yrkesfiske, fritidsfiske, fisketurism och vattenbruk. Arbetet slutfördes våren 2021. Strategin och handlingsplanerna ger en gemensam målbild och skapar en tydlig inriktning för utveckling av svenskt fiske och vattenbruk. Strategin understryker vikten av väl fungerande och väl förvaltade ekosystem.

Föreliggande rapport knyter an till arbetet inom strategin för Framtidens fiske och vattenbruk och främst handlingsplanen för Fritidsfiske och fisketurism. Rapporten syftar till att beskriva fritidsfisket i Sverige på nationell och regional nivå åren 2018-2020. Rapporten klargör hur fritidsfiskarna och fisket ser ut i olika regioner i Sverige vilket är av stor vikt inom förvaltningen men också av intresse för utövare och allmänheten. Den utgör ett underlag till förvaltning och ger allmänheten kunskap om fritidsfiskets omfattning och utformning i Sveriges inland, kust och hav. Rapporten är en viktig del i det påbörjade arbetet inom den nya framtagna strategin för framtidens fiske och kan kopplas till flera åtgärder inom handlingsplanen för Fritidsfiske och fisketurism.

Publicerad: 2022-05-12
Sidansvarig: Webbredaktion