Karriär och jobb

Hur är det att jobba på HaV? Här hittar du intervjuer med medarbetare, personalförmåner och såklart alla lediga tjänster som just nu finns ute.

Lediga jobb just nu

Det finns inga lediga jobb just nu.

Karriär och praktik

Det är många som vill arbeta hos oss och det är vi glada för! Vi får ofta frågor om rekrytering, examensarbeten, praktikplatser, sommarjobb och utbildningsfrågor. I dagsläget har vi inte möjlighet att erbjuda sommarjobb eller praktikplatser på HaV.

Här svarar vi på de vanligaste frågorna som kommer till oss.

Våra olika områden

Myndigheten är organiserad i avdelningar och enheter. Varje avdelning är i sin tur indelad i enheter.

Avdelningen ska ansvara för genomförandet av havsförvaltningen, samordnat med avdelningarna för vattenförvaltning och fiskerikontroll.

Avdelningen för havsförvaltning

Avdelningen ansvarar för myndighetens långsiktiga kunskapsförsörjning. Arbetet berör miljö, fisk och andra akvatiska organismer, fiske, havsplanering, samhällsekonomi och andra aspekter på vatten-, havs- och fiskförvaltning. Enheten ansvar även för arbetet med internationellt utvecklingssamarbete, internationella processer och konventioner.

Avdelningen för miljöanalys

Avdelningens ansvarsområde omfattar vattenförvaltning, förvaltning av sjöar, vattendrag och kustvatten samt skydd av naturtyper och arter och andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag, kust och hav.

Avdelningen för vattenförvaltning

Avdelningen ska genomföra fiskerikontroll.

Avdelningen för fiskerikontoll

Avdelningen ska ge stöd och service till myndigheten med syfte att säkerställa en effektiv ledning, god intern styrning och kontroll, gemensamma arbetsformer och kvalitetssäkring av myndighetens verksamhet.

Avdelningen för administration

Enheten ansvarar för att driva och utveckla myndighetens personalpolitik och genom den verka för att HaV ska vara en attraktiv arbetsgivare.

HR-enheten

Kommunikationsenheten driver och utvecklar Havs- och vattenmyndighetens kommunikationsarbete.

Kommunikationsenheten

Avdelningen ansvarar för det strategiska genomförandet av myndighetens digitalisering samt anskaffning, drift och förvaltning av myndighetens IT-system.

Avdelningen består av fyra enheter, en för systemutveckling, en för IT-styrning och analys, en för drift och infrastruktur och en för digitaliserings- och förvaltningsledning.

Avdelningen för digitalisering

Träffa våra medarbetare

Fredrik T Lindgren. Foto.

Funderar du på hur det är att jobba på Havs- och vattenmyndigheten?

Här hittar du intervjuer med medarbetare från olika avdelningar.

Vårt arbetssätt

  • Vi jobbar för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare
  • Vi har effektiva former för kompetensutveckling och kompetensöverföring och uppmuntrar intern rörlighet
  • Våra chefer kompetensutvecklar sig regelbundet och vi ger dem förutsättningar att ha ett kommunikativt, ansvarstagande och engagerat ledarskap.
  • Vi bedriver ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete och skapar en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.
  • Genom samverkan tar vi gemensamt ansvar för myndighetens utveckling och skapar ett gott arbetsklimat.
  • Genom lönebildning med medarbetarnas och verksamhetens resultat i fokus får vi sakliga och jämställda löner.
  • Vi vill erbjuda goda utvecklingsmöjligheter och attraktiva anställningsvillkor för våra anställda
En man håller armen om en manlig kollega. Båda ler mot kameran.

Välkommen till HaV

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en kunskapsorganisation vars samlade resultat bygger på varje medarbetares kompetens, engagemang och bidrag. För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi medarbetare med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet. Absolut grundläggande för att arbeta hos oss är att ställa upp på myndighetens gemensamma värdegrund.

Vi vill vara en god arbetsplats med ett positivt arbetsklimat där kunniga och engagerade medarbetare bidrar till att utveckla verksamheten. Därför tror vi att det är särskilt viktigt att ha helhetsperspektiv när man arbetar på Havs- och vattenmyndigheten.

Du är vår främsta tillgång

Som medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten är du vår främsta tillgång och vi vill ta väl hand om dig. De förmåner du har som anställd ska bidra till att du känner dig delaktig, kan prestera och utvecklas samtidigt som du trivs och mår bra hos oss – länge.

Villkor och förmåner på HaV

Från källa till hav

Havs- och vattenmyndighetens uppdrag är mångfacetterat. Vi arbetar inom flera politikområden på nationell och global nivå. Vatten- och havsförvaltning skär igenom många av samhällets sektorer. En grundläggande princip att eftersträva är koordinerad och integrerad förvaltning. Anledningen är att ekosystemen inte känner av politiska och ekonomiska gränser. Vattenpolitiken har stark koppling till havspolitiken och ska ses som en helhet från källan till hav.

Verksamhetsstrategi.

Behandling av personuppgifter

HaV använder rekryteringsverktyget Varbi. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter efter att du registrerat dig i Varbi.

Uppföljning av rekryteringsprocessen

Vi använder ett verktyg, Trustcruit, för att mäta upplevelsen hos dig som söker jobb på Havs- och vattenmyndigheten. Vi ser det som en kvalitetsstämpel mot de kandidater som väljer att söka jobb hos oss.

För oss på HaV innebär rekrytering att skapa relationer. Du kanske inte är en av våra medarbetare ännu, men är kallad på en intervju. Vi vill gärna att du ska behålla intresset för HaV och vi vill visa att du är viktig för oss. Genom att använda Trustcruit kan vi få reda på hur vi kan förbättra oss, så att vi kan ha goda relationer även i framtiden.

När du varit på intervju hos oss får du svara anonymt på några korta frågor om vad du tycker om rekryteringsprocessen på HaV. Vi hoppas du har känt dig väl omhändertagen genom hela rekryteringsprocessen och att du lämnar den med en positiv bild av vår myndighet. Antingen som ny medarbetare eller förhoppningsvis vill du söka jobb hos oss igen eller tipsa vänner om HaV.