Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten driver och utvecklar Havs- och vattenmyndighetens kommunikationsarbete. Myndighetens instruktion säger att vi ska göra kunskaper om havs- och vattenmiljön, fisket och myndighetens arbete tillgängliga för myndigheter, allmänhet och andra berörda.

Vi arbetar på olika sätt och använder olika kanaler, anpassat till myndighetens olika sakfrågor, regeringsuppdrag och de målgrupper som berörs av vårt arbete. Webbplatsen havochvatten.se är en av våra viktigaste kanaler för att sprida information till allmänhet och intressenter.

Enheten ansvar för:

  • att planera och genomföra myndighetens kommunikationsarbete, externt och internt
  • uppföljning och analys av utvecklingen inom extern och intern kommunikation
  • att förvalta digitala kommunikationskanaler
  • Havs- och vattenmyndighetens grafiska profil
  • styrdokument, processer, rutiner och system inom kommunikationsområdet
  • konsultativt stöd och vägledning samt kvalitetssäkring inom kommunikationsområdet
Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2019-10-02
Sidansvarig: Webbredaktion