Kommunikationsenheten

Hitta på sidan

Enheten ansvarar för att driva och utveckla Havs- och vattenmyndighetens kommunikationsarbete.

Enheten arbetar med att:

  • säkerställa genomförandet av myndighetens kommunikationsstrategi
  • uppföljning och analys av utvecklingen inom extern och intern kommunikation
  • förvalta digitala kommunikationskanaler
  • myndighetens interna och externa kommunikation
  • grafisk profil
  • styrdokument, processer, rutiner och system inom kommunikationsområdet
  • konsultativt stöd och vägledning samt kvalitetssäkring inom kommunikationsområdet

Vi arbetar och gör myndighetens arbete och kunskap tillgängligt för myndigheter, allmänhet och andra berörda, i Sverige och internationellt.

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2019-10-02
Sidansvarig: Webbredaktion