Kommunikationsenheten

Hitta på sidan

Enheten ansvarar för att driva och utveckla Havs- och vattenmyndighetens kommunikationsarbete.

Enheten arbetar med att:

  • säkerställa genomförandet av myndighetens kommunikationsstrategi
  • uppföljning och analys av utvecklingen inom extern och intern kommunikation
  • förvalta digitala kommunikationskanaler
  • myndighetens interna och externa kommunikation
  • grafisk profil
  • styrdokument, processer, rutiner och system inom kommunikationsområdet
  • konsultativt stöd och vägledning samt kvalitetssäkring inom kommunikationsområdet

Vi arbetar och gör myndighetens arbete och kunskap tillgängligt för myndigheter, allmänhet och andra berörda, i Sverige och internationellt.

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Monica Forsellmonica.forsell@havochvatten.semonforKommunikationschefLedningsstaben010-6986004Kommunikation076-53862046004Kommunikationsenheten+46106986004Monica Forsell. Kommunikationschef.
Visa eller dölj information Ann-Charlotte Berntssonann-charlotte.berntsson@havochvatten.seannberKommunikatörLedningsstaben010-6986165Webb6165Kommunikationsenheten+46106986165
Visa eller dölj information Anna Erwanderanna.erwander@havochvatten.seanerwaKommunikatörLedningsstaben010-6986233Webb, video, sociala medier6233Kommunikationsenheten+46106986233
Visa eller dölj information Jeanette Fryknerjeanette.frykner@havochvatten.sejeafryKommunikatörLedningsstaben010-6986133Strategisk kommunikation, kommunikationsplanering6133Kommunikationsenheten+46106986133
Visa eller dölj information Joakim Jacobzonjoakim.jacobzon@havochvatten.sejoajacKommunikatörLedningsstaben010-6986297Webb6297Kommunikationsenheten+46106986297
Visa eller dölj information Pernilla Johanssonpernilla.johansson@havochvatten.sepernjoKommunikatörLedningsstaben010-6986285Strategisk kommunikation, kommunikationsplanering6285Kommunikationsenheten+46106986285
Visa eller dölj information Jessica Linderjessica.linder@havochvatten.sejesindKommunikatörLedningsstaben010-6986279Webb, video, sociala medier073-66805796279Kommunikationsenheten+46106986279
Visa eller dölj information Staffan Ljungstaffan.ljung@havochvatten.sestaljuKommunikatörLedningsstaben010-6986342Press, media, kommunikation6342Kommunikationsenheten+46106986342
Visa eller dölj information Leena Mägileena.magi@havochvatten.seleemagKommunikatörLedningsstaben010-6986191Strategisk kommunikation, kommunikationsplanering6191Kommunikationsenheten+46106986191

Listan över medarbeterare hämtas...

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2019-10-02
Sidansvarig: Webbredaktion