Avdelningen för vattenresursförvaltning

Avdelningens ansvarsområde omfattar hållbar vattenresursförvaltning, förvaltning av sjöar, vattendrag och kustvatten samt skydd av naturtyper och arter och andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag, kust och hav.