Avdelningen för vattenresursförvaltning

Avdelningens ansvarsområde omfattar hållbar vattenresursförvaltning, förvaltning av sjöar, vattendrag och kustvatten samt skydd av naturtyper och arter och andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag, kust och hav.

Avdelningen arbetar bland annat med:

  • reglering
  • miljöbalksprövning
  • miljötillsynsvägledning och vägledning enligt vattenförvaltningsförordningen
  • åtgärdsarbete
  • biologisk mångfald och artskydd
  • områdesskydd
  • internationellt arbete