Vattenmiljöenheten

Hitta på sidan

Enheten arbetar med samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten.

Enheten ansvarar för:

 • föreskrifter, vägledningar och Sveriges rapportering för genomförandet av vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och vattendirektivet
 • samordning av vattenmyndigheterna
 • samordning av myndighetens rapportering med anledning av genomförande av de åtgärder som följer av åtgärdsprogram under vattenförvaltningsförordningen
 • vägledning till stöd för åtgärdsarbete i sjöar, vattendrag och kust för att minska negativa effekter av närsaltsbelastning och miljöfarliga ämnen
 • frågor som rör jordbrukets påverkan på vattenmiljön och genomförandet av CAP (EU:s gemensamma jordbrukspolitik) och regeringsuppdraget CAP miljöeffekter
 • frågor som rör urban utveckling och vattenmiljön
 • vägledning till stöd för avrinningsområdesvis vattenresursförvaltning
 • föreskrifter och vägledningar om badvatten enligt badvattenförordningen
 • beredning och samordning av frågor om lokala vattenvårdsprojekt enligt LOVA-förordningen
 • samordning av Sveriges deltagande i det EU-gemensamma vägledningsarbetet (Common implementation strategy - CIS) kopplat till vattendirektivet
 • arbete enligt förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete
Publicerad: 2020-09-02
Uppdaterad: 2019-09-11
Sidansvarig: Webbredaktion