Vattenmiljöenheten

Enheten arbetar med samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten.

Enheten ansvarar för:

  • vattenförvaltningsförordningen, vattendirektivet
  • badvattendirektivet
  • arbete med EU:s ramverk för vatten
  • jordbrukets påverkan på vattenmiljöer
  • samordning med Vattenmyndigheterna hos länsstyrelserna
  • klimatanpassning inom enhetens ansvarsområde.
Publicerad: 2020-09-02
Uppdaterad: 2019-09-11
Sidansvarig: Webbredaktion