Insynsråd

Havs- och vattenmyndigheten har ett insynsråd som regeringen utser. Insynsrådet är rådgivande och säkrar allmänhetens insyn i myndighetens verksamhet.

Ordförande för insynsrådet är vår vikarierande generaldirektör Eva-Britt Eklöf Petrusson, och följande personer är utsedda att vara ledamöter från den 24 mars 2023 till och med den 1 februari 2025:

  • Elin Nilsson (L)
  • Kjell-Arne Ottosson (KD)
  • Emma Nohrén (MP)
  • Tomas Kronståhl (S)

Regeringen förordnar följande personer att vara ledamöter i insynsrådet vid Havs- och vattenmyndigheten från och med den 1 februari 2021 till och med den 31 december 2023:

  • Tina Elwing, föreståndare, Östersjöcentrum
  • Peter Ronelöv Olsson, ordförande, Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO)
  • Karin Lexén, Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
  • Martin Sjöberg, verksamhetsledare, Kristineberg Center
  • Malin Frenning, divisionschef AFRY

Insynsrådet är ett rådgivande organ. Ledamöternas uppdrag är att säkra allmänhetens insyn i verksamheten och ge råd åt myndighetens generaldirektör.

Publicerad: 2013-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion