Havs- och vattenmyndighetens insynsråd

Havs- och vattenmyndigheten har ett insynsråd som regeringen utser. Insynsrådet är rådgivande och säkrar allmänhetens insyn i myndighetens verksamhet.

Ordförande för insynsrådet är vår generaldirektör Jakob Granit, och följande nio personer är utsedda att vara ledamöter från den 3 maj 2018 till och med den den 31 december 2020:

  • Lars Tysklind, L
  • Emma Nohrén, MP
  • Jan-Olof Larsson, S
  • Christina Nordin, generaldirektör, Jordbruksverket
  • Kerstin Cederlöf, ställföreträdande generaldirektör, Naturvårdsverket
  • Lisbeth Schultze, länsöverdirektör, Västra Götaland
  • Åsa Ranung, programchef, WWF
  • Pernilla Winnhed, verkställande direktör, Energiföretagen Sverige
  • Peter Ronelöv Olsson, ordförande, Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO).

Insynsrådet är ett rådgivande organ. Ledamöternas uppdrag är att säkra allmänhetens insyn i verksamheten och ge råd åt myndighetens generaldirektör.

Publicerad: 2013-12-02
Granskad: 2018-01-16
Sidansvarig: Webbredaktion