Organisationsskiss för HaV

Myndigheten är organiserad i avdelningar och enheter. Varje avdelning är i sin tur indelad i enheter.

Myndighetens ledningsgrupp består av cheferna för myndighetens fem avdelningar, personalchefen samt chefen för ledningsstaben .