Organisation

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Myndigheten är organiserad i avdelningar och enheter. Varje avdelning är i sin tur indelad i enheter.

Myndighetens ledningsgrupp består av cheferna för myndighetens sex avdelningar, personalchefen, kommunikationschefen, ekonomichefen samt stabschefen .