Fiskeregleringsenheten

Hitta på sidan

Enheten samordnar och utvecklar myndighetens arbete inom området fiskförvaltning.

Enheten ansvarar för:

 • samordning av stöd till regeringskansliet i frågor om fiskförvaltning och genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken
 • underlag och deltagande i regeringskansliets beredning i frågor som rör konventioner inom avdelningens område
 • nationella föreskrifter vad gäller levande akvatiska resurser, exklusive sådana som rör tillträdesfrågor och föreskrifter rörande fiskefria områden i samverkan med enheten för biologisk mångfald
 • fiskefrågor enligt gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland
 • att delta vid utformning av de närmare beställningarna till SLU Aqua beträffande beståndsuppskattningar, insamling och sammanställning av uppgifter härom och om fisket, bl.a. enligt EU:s datainsamlingsförordning (DCF) och svara för löpande dialog och inhämtning av rådgivningsresultat
 • HaV:s ansökningar om stöd och ansökan om utbetalning av stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) vad avser åtgärder för datainsamling, hantering, lagring och analys av fiskeriberoende data beträffande såväl yrkes- som fritidsfiske m.m. enligt artikel 77.2 a-e) i förordning (EU) nr 508/2014
 • bedriva åtgärdsarbete inom området fiske inom ramen för HELCOM:s aktionsplan för Östersjön BSAP med undantag för sådant restaureringsarbete som ligger under enheten för biologisk mångfald
 • att samordna myndighetens EU-beredning inom Näringsdepartementets ansvarsområde
 • arbete med frågor om fritidsfiske och fisketillsyn för sådant fiske
 • tillsynsvägledning för genomförande av fisketillsyn avseende fritidsfiske
 • samordning av kontakter med fiskerisektorn
 • vägledning och reglering som rör utsättning av fisk

Medarbetare

Medarbetare
Visa merNamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Inger Dahlgreninger.dahlgren@havochvatten.seingdahEnhetschefAvdelningen för havsförvaltning010-6986020Enhetschef070-62403156020Fiskeregleringsenheten+46106986020Inger Dahlgren. Enhetschef.
Visa eller dölj information Bart Adriaenssensbart.adriaenssens@havochvatten.sebaradrUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986323Västerhavsfrågor, norgeförhandlingar, flerårig plan för Nordsjön6323Fiskeregleringsenheten+46106986323
Visa eller dölj information Hellin Ahlskog Arbaeushellin.ahlskogarbaeus@havochvatten.sehelahlUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986143EU-samordnare, samordning rådsarbetsgrupper samt kommittéer under kommissionen, gemensamma fiskeripolitiken6143Fiskeregleringsenheten+46106986143
Visa eller dölj information Per-Olof V Anderssonper-olof.v.andersson@havochvatten.seperandUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986057Fiskeregler, fisketillsyn, fritidsfiske, sportfiske6057Fiskeregleringsenheten+46106986057
Visa eller dölj information Anneli Anderssonanneli.andersson@havochvatten.seannelaUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986157Utredare6157Fiskeregleringsenheten+46106986157
Visa eller dölj information Fredrik Arrheniusfredrik.arrhenius@havochvatten.sefrearrUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986122Internationell fiskförvaltning, regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, ICCAT, tonfiskfrågor, fiskepartnerskapsavtal, fiskefrågor inom FN-organ, Helcom Fish6122Fiskeregleringsenheten+46106986122
Visa eller dölj information Gustav Blomqvistgustav.blomqvist@havochvatten.segusbloUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986259Datainsamling fritidsfiske, flottans ekonomi6259Fiskeregleringsenheten+46106986259
Visa eller dölj information Sofia Brockmarksofia.brockmark@havochvatten.sesofbroUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986581Utredare6581Fiskeregleringsenheten+46106986581
Visa eller dölj information Håkan Carlstrandhakan.carlstrand@havochvatten.sehakcarUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986240Laxfiske, sportfiske, tillstånd turistfiske, fritidsfiske, laxplanen, gränsälvsöverenskommelsen Torne Älv, leppefisk dispens6240Fiskeregleringsenheten+46106986240
Visa eller dölj information Daniel Ghebrezghidaniel.ghebrezghi@havochvatten.sedangheUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986359Utredare070-36622596359Fiskeregleringsenheten+46106986359
Visa eller dölj information Martin Karlssonmartin.karlsson@havochvatten.semkarlsUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986242Fiskförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler, Fritidsfiske6242Fiskeregleringsenheten+46106986242
Visa eller dölj information Karin Linderholmkarin.linderholm@havochvatten.sekalindUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986232Internationella förhandlingar, tekniska regleringar, TAC-förordningen, miljöfrågor, Norgeförhandlingar6232Fiskeregleringsenheten+46106986232
Visa eller dölj information Fredrik Palmfredrik.palm@havochvatten.sefrepalUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986077Utredare073-66806776077Fiskeregleringsenheten+46106986077
Visa eller dölj information Jens Perssonjens.persson@havochvatten.sejenperUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986354Nationell fiskförvaltning, ål, lax, läppfiske, dispenser, fritidsfiske6354Fiskeregleringsenheten+46106986354
Visa eller dölj information Martin Rydgrenmartin.rydgren@havochvatten.semarrydUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986250Fiskförvaltning, nationella föreskrifter, fiskeregler, särskilt tillstånd för siklöjetrålning i Bottenviken6250Fiskeregleringsenheten+46106986250
Visa eller dölj information Gry Sagebakkengry.sagebakken@havochvatten.segrysagUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986237Fiskförvaltning Östersjön, flerårsplan Östersjön, fiskeriförvaltning Svarta havet6237Fiskeregleringsenheten+46106986237
Visa eller dölj information Hanna Swahnberghanna.swahnberg@havochvatten.sehanswaUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986338ekonomisk datainsamling yrkesfiske och fritidsfiske6338Fiskeregleringsenheten+46106986338
Visa eller dölj information Gunilla Tegelskär Greiggunilla.tegelskargreig@havochvatten.segungreUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986209Fiskförvaltning6209Fiskeregleringsenheten+46106986209
Visa eller dölj information Christine Walderchristine.walder@havochvatten.sechrwalUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986122Utredare6122Fiskeregleringsenheten+46106986122
Visa eller dölj information Malin Wilhelmssonmalin.wilhelmsson@havochvatten.semalwilUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986216EU-samordnare, samordning rådsarbetsgrupper samt kommittéer under kommissionen, gemensamma fiskeripolitiken6216Fiskeregleringsenheten+46106986216
Visa eller dölj information Mårten Åströmmarten.astrom@havochvatten.semarastUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986012Samordning beställningar: vetenskapliga underlag för fiskförvaltning, strategisk utveckling fiskförvaltning, integrering fiske och miljö, utveckling: ekosystembaserad fiskförvaltning6012Fiskeregleringsenheten+46106986012

Listan över medarbeterare hämtas...

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2017-12-27
Sidansvarig: Webbredaktion