Havsmiljöenheten

Hitta på sidan

Enheten arbetar med samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s havsmiljödirektiv.

Enheten ansvarar för:

  • samordning och utveckling av arbetet med genomförandet av havsmiljöförordningen och EU:s havsmiljödirektiv innefattande CIS arbetet, åtgärdsprogram, inledande bedömning, föreskrifter, vägledningar och EU-rapportering med undantag av frågor som rör miljöövervakning
  • stöd till regeringskansliet i arbete som följer av den EU gemensamma genomförandestrategin (CIS) inom havsmiljöförvaltningen
  • samordning av arbetet inom Helcom och Ospar inom myndighetens ansvarsområde innefattande regional samordning och harmonisering av havsmiljödirektivet samt genomförande och rapportering av Helcom BSAP och Ospar NEA Strategy
  • samordning och uppföljning av åtgärdsprogram för havsmiljön enligt havsmiljöförordningen och andra beslutade program
  • samordning av åtgärdsarbete i havsmiljön för att minska negativa effekter av belastningar och förekomst av farliga ämnen och marint skräp
  • samordning av åtgärdsarbete för att minska miljöpåverkan från miljöfarliga vrak (inklusive vraksanering)
  • samordning och utveckling av bedömningsgrunder och indikatorer för att definiera miljötillstånd i svenska vatten enligt havsmiljödirektivet
Publicerad: 2017-12-27
Uppdaterad: 2018-03-26
Sidansvarig: Webbredaktion