Havsmiljöenheten

Hitta på sidan

Enheten arbetar med samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s havsmiljödirektiv.

Enheten ansvarar för:

  • samordning och utveckling av arbetet med genomförandet av havsmiljöförordningen och EU:s havsmiljödirektiv innefattande CIS arbetet, åtgärdsprogram, inledande bedömning, föreskrifter, vägledningar och EU-rapportering med undantag av frågor som rör miljöövervakning
  • stöd till regeringskansliet i arbete som följer av den EU gemensamma genomförandestrategin (CIS) inom havsmiljöförvaltningen
  • samordning av arbetet inom Helcom och Ospar inom myndighetens ansvarsområde innefattande regional samordning och harmonisering av havsmiljödirektivet samt genomförande och rapportering av Helcom BSAP och Ospar NEA Strategy
  • samordning och uppföljning av åtgärdsprogram för havsmiljön enligt havsmiljöförordningen och andra beslutade program
  • samordning av åtgärdsarbete i havsmiljön för att minska negativa effekter av belastningar och förekomst av farliga ämnen och marint skräp
  • samordning av åtgärdsarbete för att minska miljöpåverkan från miljöfarliga vrak (inklusive vraksanering)
  • samordning och utveckling av bedömningsgrunder och indikatorer för att definiera miljötillstånd i svenska vatten enligt havsmiljödirektivet

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Mia Dahlströmmia.dahlstrom@havochvatten.semiadahEnhetschefAvdelningen för havsförvaltning010-6986108havsmiljöförvaltning, vrak, havsmiljödirektivet, Ospar, Helcom, maritima transporter, fritidsbåtar073-66807946108Havsmiljöenheten+46106986108Mia Dahlström. Enhetschef.
Visa eller dölj information Philip Axephilip.axe@havochvatten.sephiaxeUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986026havsmiljödirektivet, havsmiljöförvaltning, övergödning, närsaltsbelastning6026Havsmiljöenheten+46106986026
Visa eller dölj information Lisa Bredahl Nerdallisa.bredahlnerdal@havochvatten.selisbreUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986333marint skräp, spökgarn, mikroplaster, OSPAR ICG Marine Litter (Hav:s representant), skrotbåtar, samhällsekonomi, miljöekonomi6333Havsmiljöenheten+46106986333
Visa eller dölj information Richard Emmersonrichard.emmerson@havochvatten.sericemeUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986257Havsmiljöförvaltning, Indikatorer, Bedömningsgrunder, Föreskrifter havsförvaltning, Vägledning havsförvaltning6257Havsmiljöenheten+46106986257
Visa eller dölj information Johanna Erikssonjohanna.eriksson@havochvatten.sejoheriUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986269marint skräp, spökgarn, mikroplaster, havsmiljödirektivet, OSPAR ICG Marine Litter (Hav:s representant), Helcom EN Litter (Hav:s representant), EU TG Litter, regionala aktionsplaner för marint skräp6269Havsmiljöenheten+46106986269
Visa eller dölj information Norbert Häubnernorbert.haubner@havochvatten.senorhauUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986063havsmiljöförvaltning, indikatorer,bedömningsgrunder, biodiversitet, näringsvävar, havsbotten, marin ekologi6063Havsmiljöenheten+46106986063
Visa eller dölj information Fredrik Lindgrenfredrik.lindgren@havochvatten.sefredliUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986314vrak, kemiska stridsmedel (Måseskärsvraken), sjöfart och sjöfartens miljöpåverkan6314Havsmiljöenheten+46106986314
Visa eller dölj information Karin Petterssonkarin.pettersson@havochvatten.sekarpetUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986183havsförvaltning, havsmiljödirektivet, havsmiljöförordningen, internationell havsförvaltning, växtplankton, mijökvalitetsnormer, föreskrifter havsförvaltning, vägledning vattenförvaltning6183Havsmiljöenheten+46106986183
Visa eller dölj information Laura Pirizlaura.piriz@havochvatten.selaupirHoD, UtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986248OSPAR, Delegationschef, HELCOM, Havsmiljökonventioner; Västerhavet; Nordsjön, Östersjön,Internationellt vatten6248Havsmiljöenheten+46106986248
Visa eller dölj information Tobias Porsbringtobias.porsbring@havochvatten.setobporUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986094havsmiljöförvaltning, indikatorer, bedömningsgrunder, föreskrifter havsförvaltning, vägledning havsförvaltning, ekotoxologi6094Havsmiljöenheten+46106986094
Visa eller dölj information Jonas Pålssonjonas.palsson@havochvatten.sejonpalUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986254havsplanering, sjöfart6254Havsmiljöenheten+46106986254
Visa eller dölj information Josephine Rubia Johanssonjosephine.rubiajohansson@havochvatten.sejosrubUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986027miljöfarliga vrak, marint skräp6027Havsmiljöenheten+46106986027
Visa eller dölj information Linda Rydelllinda.rydell@havochvatten.selinrydUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986033åtgärdsprogram för havsmiljödirektivet, havsmiljöförvaltning, HELCOM6033Havsmiljöenheten+46106986033
Visa eller dölj information Charlotta Stadigcharlotta.stadig@havochvatten.sechastaUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986251marint skräp, förlorade fiskeredskap6251Havsmiljöenheten+46106986251
Visa eller dölj information Helena Strandhelena.strand@havochvatten.sehelstrUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986313marina vrak, Ospar, Helcom, maritima transporter, fritidsbåtar6313Havsmiljöenheten+46106986313
Visa eller dölj information Max Vretbornmax.vretborn@havochvatten.semaxwreUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986069havsmiljöförvaltning, vattenförvaltning, konsekvensanalyser, miljöekonomi, kostnads- och nyttoanalyser6069Havsmiljöenheten+46106986069
Visa eller dölj information Frida Åbergfrida.aberg@havochvatten.sefriabeUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986095Vrak, Fritidsbåtar, Mikroplast, Dumpad ammunition & kemiska stridsmedel, Miljöteknik, Innovation, Maritima Strategin, EU-fonder6095Havsmiljöenheten+46106986095
Visa eller dölj information Lars Åkessonlars.Akesson@havochvatten.selarakeUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986325havsmiljöförvaltning, indikatorer, bedömningsgrunder, muddring, kylvatten, avlopp, vattenkvalitetsmodeller6325Havsmiljöenheten+46106986325

Listan över medarbeterare hämtas...

Publicerad: 2017-12-27
Uppdaterad: 2018-03-26
Sidansvarig: Webbredaktion