Generaldirektör

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten leds av generaldirektör Anna Ledin. Hon ansvarar inför regeringen när det gäller myndighetens verksamhet. Som stöd i sitt arbete har hon ett insynsråd, där hon är ordförande.

Generaldirektören är myndighetschef, enligt regeringens instruktion för Havs- och vattenmyndigheten. Till generaldirektörens stöd finns en ledningsgrupp, där myndighetens avdelningschefer ingår

Ställföreträdande generaldirektör

Om generaldirektören inte är i tjänst eller på tjänsteresa, är chefen för ledningsstaben ställföreträdande generaldirektör.

Om varken generaldirektören eller ställföreträdande generaldirektören är i tjänst eller är på tjänsteresa, inträder som tjänsteförrättande generaldirektör avdelningscheferna i den ordning som de har förordnats som chef för en avdelning på HaV. Tjänsteförrättande generaldirektören har samma lednings- och beslutsbefogenheter som generaldirektören.

Insynsråd

Insynsrådet står i medborgarnas tjänst. Det är ett rådgivande organ, som inte har rätt att fatta beslut. Varje ledamot utses av regeringen för sin särskilda kompetens. Uppdraget är att säkra medborgarnas insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.

Publicerad: 2013-11-26
Uppdaterad: 2024-04-03
Sidansvarig: Webbredaktion