Ledningsgrupp

Till stöd för ledningen av myndigheten har generaldirektören en ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av generaldirektören, biträdande generaldirektören, de fyra avdelningscheferna, chefen för ledningsstaben, kommunikationschefen och personalchefen.

Ledningsgruppen ger generaldirektören råd och stöd i ledningen av myndigheten, samråder och planerar verksamheten och dess genomförande.