Ledningsgrupp

Till stöd för ledningen av myndigheten har generaldirektören en ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av generaldirektören, biträdande generaldirektören, de fyra avdelningscheferna, chefen för ledningsstaben och personalchefen.

Ledningsgruppen ger generaldirektören råd och stöd i ledningen av myndigheten, samråder och planerar verksamheten och dess genomförande.

Jakob Granit. Generaldirektör.

Jakob Granit
Generaldirektör
Generaldirektör
Tel: 010-6986000
Skicka e-post till Jakob

Mats Svensson. Avdelningschef.

Mats Svensson
Avdelningschef
Avdelningen för havsförvaltning
Tel: 010-6986374
Skicka e-post till Mats

Sara Grahn. Avdelningschef.

Sara Grahn
Avdelningschef
Avdelningen för administration
Tel: 010-6986373
Skicka e-post till Sara

Thomas Klein. Avdelningschef.

Thomas Klein
Avdelningschef
Avdelningen för miljöanalys
Tel: 010-6986049
Skicka e-post till Thomas

Magnus Petzäll. Avdelningschef.

Magnus Petzäll
Avdelningschef
Avdelningen för digitalisering
Tel: 010-6986014
Skicka e-post till Magnus

Niclas Törnell. Avdelningschef.

Niclas Törnell
Avdelningschef
Avdelningen för fiskerikontroll
Tel: 010-6986249
Skicka e-post till Niclas

Johan Kling. Avdelningschef.

Johan Kling
Avdelningschef
Avdelningen för vattenförvaltning
Tel: 010-6986304
Skicka e-post till Johan

Maria Hellsten. Stabschef.

Maria Hellsten
Stabschef
Ledningsstaben
Tel: 010-6986002
Skicka e-post till Maria

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2018-01-10
Sidansvarig: Webbredaktion