Avdelningen för digitalisering

Avdelningen ansvarar för det strategiska genomförandet av myndighetens digitalisering samt anskaffning, drift och förvaltning av myndighetens IT-system.