Enheten för IT-styrning och analys

Hitta på sidan

Enheten ansvarar bland annat för IT-strategisk planering, strategisk arkitektur, informationssäkerhet och processtöd.

Enheten ansvarar för:

  • IT-strategisk planering, strategisk arkitektur och arkitekturstyrning, informationssäkerhet och processtöd- samordning av kompetensutveckling inom IT-området
  • HaV:s ansökningar om stöd och ansökan om utbetalning av stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) vad avser åtgärder för datainsamling, hantering, lagring och analys av fiskeriberoende data beträffande såväl yrkes- som fritidsfiske m.m. enligt artikel 77.2 f) i förordning (EU) nr 508/2014
  • förvaltning och vidareutveckling av projekt- och förvaltningsmodell

Medarbetare

Medarbetare
Visa merNamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Torbjörn Attnästorbjorn.attnas@havochvatten.setorattEnhetschefAvdelningen för digitalisering010-6986010IT-strategisk planering, strategisk arkitektur, informationssäkerhet och processtöd070-28303106010Enheten för IT-styrning och analys+46106986010Torbjörn Attnäs. Enhetschef.
Visa eller dölj information David Bengtssondavid.bengtsson@havochvatten.sedabengIt-ArkitektAvdelningen för digitalisering010-6986200Chefsarkitekt6200Enheten för IT-styrning och analys+46106986200
Visa eller dölj information Danijela Blacedanijela.blace@havochvatten.sedanblaSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986274Systemutvecklare073-66805746274Enheten för IT-styrning och analys+46106986274
Visa eller dölj information Magnus Hellmagnus.hell@havochvatten.semaghelIt-ArkitektAvdelningen för digitalisering010-6986107Verksamhetsarkitektur, Informationsarkitektur, Processutveckling6107Enheten för IT-styrning och analys+46106986107
Visa eller dölj information Peter Johanssonpeter.johansson@havochvatten.sepetjohIT-arkitektAvdelningen för digitalisering010-6986171Java-arkitekt6171Enheten för IT-styrning och analys+46106986171
Visa eller dölj information Jonas Ljungbergjonas.ljungberg@havochvatten.sejonljuSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986067GIS, Geodata, Karttjänster, Geografisk hantering6067Enheten för IT-styrning och analys+46106986067
Visa eller dölj information Christer Mägichrister.magi@havochvatten.sechrmagIT-arkitektAvdelningen för digitalisering010-6986225IT-arkitekt. IT-säkerhetsansvarig6225Enheten för IT-styrning och analys+46106986225
Visa eller dölj information Johan Nilssonjohan.nilsson@havochvatten.sejohnilSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986132Webbutveckling, SiteVision, Systemförvaltning, Förvaltningsledare, Webb6132Enheten för IT-styrning och analys+46106986132
Visa eller dölj information Bernt Ranebernt.rane@havochvatten.seberranIT-arkitektAvdelningen för digitalisering010-6986281Beslutsstöd, datalager, GIS6281Enheten för IT-styrning och analys+46106986281
Visa eller dölj information Joel Sobovitchjoel.sobovitch@havochvatten.sejoesobSystemutvecklareAvdelningen för digitalisering010-6986349Utvecklare inom datalager och beslutsstöd6349Enheten för IT-styrning och analys+46106986349
Visa eller dölj information Åke Thurgrenake.thurgren@havochvatten.seakethuInformationssäkerhetsansvarigAvdelningen för digitalisering010-6986220Informations­­säkerhet, Säkerhet, Signalskyddschef6220Enheten för IT-styrning och analys+46106986220
Visa eller dölj information Christopher Zimonyichristopher.zimonyi@havochvatten.sechrzimIT-arkitektAvdelningen för digitalisering010-6986130Systemutvecklare6130Enheten för IT-styrning och analys+46106986130

Listan över medarbeterare hämtas...

Publicerad: 2018-05-29
Sidansvarig: Webbredaktion