Enheten för IT-styrning och analys

Hitta på sidan

Enheten ansvarar bland annat för IT-strategisk planering, strategisk arkitektur, informationssäkerhet och processtöd.

Enheten ansvarar för:

  • IT-strategisk planering, strategisk arkitektur och arkitekturstyrning, informationssäkerhet och processtöd- samordning av kompetensutveckling inom IT-området
  • HaV:s ansökningar om stöd och ansökan om utbetalning av stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) vad avser åtgärder för datainsamling, hantering, lagring och analys av fiskeriberoende data beträffande såväl yrkes- som fritidsfiske m.m. enligt artikel 77.2 f) i förordning (EU) nr 508/2014
  • förvaltning och vidareutveckling av projekt- och förvaltningsmodell
Publicerad: 2018-05-29
Sidansvarig: Webbredaktion