Avdelningen för administration

Avdelningen ska ge stöd och service till myndigheten med syfte att säkerställa en effektiv ledning, god intern styrning och kontroll, gemensamma arbetsformer och kvalitetssäkring av myndighetens verksamhet.

Det innebär bland annat ansvar för:

  • ekonomi
  • juridik
  • lokaler och reception
  • arkiv och diarium
  • verksamhetsplanering
  • upphandling