Juridiska enheten

Hitta på sidan

Enheten ansvarar för juridiskt stöd till Havs- och vattenmyndighetens olika sakverksamheter.

Enheten ansvarar för:

 • konsultativt juridiskt stöd och vägledning samt kvalitetssäkring av myndighetens verksamhet och vid föreskriftsarbete
 • bevaka arbetet inom UNCLOS och Londonkonventionen
 • konsultativt stöd och vägledning samt kvalitetssäkring avseende upphandlingar och avtal samt överenskommelser med statliga myndigheter om köp av varor och tjänster
 • konsultativt stöd i fråga om tillämpning av statsstödsreglerna
 • att företräda myndigheten i domstol genom yttranden och i förhandlingar
 • beredning av ärenden om allvarligare klagomål från enskild, bland annat yttrande till JO, JK eller liknande instans,
 • beredning av myndighetens besluts- och arbetsordning
 • utgivning och ansvar myndighetens författningssamling
 • underrättelser och anmälningar om nationella föreskrifter till EU-kommissionen och Statsrådsberedningen enligt EU:s rättsakter och enligt internationella överenskommelser
 • beslut om åtalsanmälan, prickar, sanktionsavgift, varning, återkallelse av licens och tillstånd, särskild avgift för otillåten landning samt övriga administrativa sanktioner enligt fiskerilagstiftningen
 • policyfrågor, styrdokument processer, rutiner och system inom enhetens ansvarsområde
 • administration av ett IT-baserat avtalshanteringssystem
 • förvaltning och administration av systemet för handläggning av sanktionsärenden
 • prövning, i HaV:s egenskap av bevakningsmyndighet, av frågor om utlämnande av annan handling som finns hos Finsk-svenska gränsälvskommissionen, än handling som kommit in från myndighet i Sverige eller Finland
 • samordning av myndighetens förenklingsarbete
 • utse ledamot med suppleant i fiskeskyddsnämnder
 • frågor om statlig avyttring av mark på ”Kronoholmarna”
 • processledning avseende myndighetens prioritering av miljöprövningsärenden

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Eva-Britt Eklöf Petrussoneva-britt.eklofpetrusson@havochvatten.seevaeklEnhetschefAvdelningen för administration010-6986007myndighetsövergripande frågor, offentlighet- och sekretess, personuppgifter, förvaltningsrätt, dataskyddsombud6007Juridiska enheten+46106986007Eva-Britt Eklöf Petrusson. Enhetschef.
Visa eller dölj information Maria Boshnakovamaria.boshnakova@havochvatten.semaboshVerksjurist, dataskyddsombudAvdelningen för administration010-6986260myndighetsövergripande frågor, offentlighet- och sekretess, personuppgifter, förvaltningsrätt, dataskyddsombud6260Juridiska enheten+46106986260
Visa eller dölj information Lisemoe Casselbladlisemoe.casselblad@havochvatten.seliscasVerksjuristAvdelningen för administration010-6986301myndighetsövergripande frågor, offentlighet- och sekretess, personuppgifter, förvaltningsrätt6301Juridiska enheten+46106986301
Visa eller dölj information Simon Easterlingsimon.easterling@havochvatten.sesimeasEnhetsjuristAvdelningen för administration010-6986328sanktionsavgifter6328Juridiska enheten+46106986328
Visa eller dölj information Viveca Ekelöfviveca.ekelof@havochvatten.sevivekeEnhetsjuristAvdelningen för administration010-6986262sanktionsavgifter, överträdelser6262Juridiska enheten+46106986262
Visa eller dölj information Robert Göranssonrobert.goransson@havochvatten.serobgorUpphandlingsjuristAvdelningen för administration010-6986299Upphandling, Inköp, Avtal, LOU6299Juridiska enheten+46106986299
Visa eller dölj information Åsa Häggströmasa.haggstrom@havochvatten.seasahagVerksjuristAvdelningen för administration010-6986347fiskerilagstiftning och därmed sammanhängande frågor6347Juridiska enheten+46106986347
Visa eller dölj information Martin Janssonmartin.c.jansson@havochvatten.semjanssVerksjuristAvdelningen för administration010-6986212verksjurist6212Juridiska enheten+46106986212
Visa eller dölj information Anna Johanssonanna.johansson@havochvatten.seannjohVerksjuristAvdelningen för administration010-6986377myndighetsövergripande frågor, offentlighet- och sekretess, personuppgifter, förvaltningsrätt6377Juridiska enheten+46106986377
Visa eller dölj information Eva Klingstedteva.klingstedt@havochvatten.seevakliVerksjuristAvdelningen för administration010-6986332myndighetsövergripande frågor, offentlighet- och sekretess, personuppgifter, förvaltningsrätt, dataskyddsombud073-66807326332Juridiska enheten+46106986332
Visa eller dölj information Fredrik T Lindgrenfredrik.t.lindgren@havochvatten.seflindgVerksjuristAvdelningen för administration010-6986351vrak, sanering, havsmiljö, havsmiljöförvaltning, konventioner, verksjurist6351Juridiska enheten+46106986351
Visa eller dölj information Ramona Livelandramona.liveland@havochvatten.seramlivVerksjuristAvdelningen för administration010-6986170miljörätt6170Juridiska enheten+46106986170
Visa eller dölj information Jenny Liökeljenny.liokel@havochvatten.sejenlioVerksjuristAvdelningen för administration010-6986125miljörätt6125Juridiska enheten+46106986125
Visa eller dölj information Pontus Nilssonpontus.nilsson@havochvatten.seponnilVerksjuristAvdelningen för administration010-6986043miljörätt, dumpade muddermassor i havet, dumpning, dumpningsdispens, Outokumpu Finland, Torneåverken Outokumpu6043Juridiska enheten+46106986043
Visa eller dölj information Patric Pedersenpatric.pedersen@havochvatten.sepatpedVerksjuristAvdelningen för administration010-6986098upphandling, inköp, a§vtal, LOU6098Juridiska enheten+46106986098
Visa eller dölj information Catarina Pernheimcatarina.pernheim@havochvatten.secatperVerksjuristAvdelningen för administration010-6986100myndighetsövergripande frågor, offentlighet- och sekretess, personuppgifter, förvaltningsrätt6100Juridiska enheten+46106986100
Visa eller dölj information Karin Wallkarin.wall@havochvatten.sekarwalVerksjuristAvdelningen för administration010-6986150miljörätt, dumpade muddermassor i havet, dumpning, dumpningsdispens, Outokumpu Finland, Torneåverken Outokumpu6150Juridiska enheten+46106986150
Visa eller dölj information Anton Wåhlinanton.wahlin@havochvatten.seantwahUpphandlingsjuristAvdelningen för administration010-6986193upphandling, inköp, avtal, LOU6193Juridiska enheten+46106986193
Visa eller dölj information Märta Zetterbergmarta.zetterberg@havochvatten.semarzetVerksjuristAvdelningen för administration010-6986081fiskerilagstiftning och därmed sammanhängande frågor6081Juridiska enheten+46106986081

Listan över medarbeterare hämtas...

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2021-01-27
Sidansvarig: Webbredaktion