Juridiska enheten

Hitta på sidan

Enheten ansvarar för juridiskt stöd till Havs- och vattenmyndighetens olika sakverksamheter.

Enheten ansvarar för:

 • konsultativt juridiskt stöd och vägledning samt kvalitetssäkring av myndighetens verksamhet och vid föreskriftsarbete
 • bevaka arbetet inom UNCLOS och Londonkonventionen
 • konsultativt stöd och vägledning samt kvalitetssäkring avseende upphandlingar och avtal samt överenskommelser med statliga myndigheter om köp av varor och tjänster
 • konsultativt stöd i fråga om tillämpning av statsstödsreglerna
 • att företräda myndigheten i domstol genom yttranden och i förhandlingar
 • beredning av ärenden om allvarligare klagomål från enskild, bland annat yttrande till JO, JK eller liknande instans,
 • beredning av myndighetens besluts- och arbetsordning
 • utgivning och ansvar myndighetens författningssamling
 • underrättelser och anmälningar om nationella föreskrifter till EU-kommissionen och Statsrådsberedningen enligt EU:s rättsakter och enligt internationella överenskommelser
 • beslut om åtalsanmälan, prickar, sanktionsavgift, varning, återkallelse av licens och tillstånd, särskild avgift för otillåten landning samt övriga administrativa sanktioner enligt fiskerilagstiftningen
 • policyfrågor, styrdokument processer, rutiner och system inom enhetens ansvarsområde
 • administration av ett IT-baserat avtalshanteringssystem
 • förvaltning och administration av systemet för handläggning av sanktionsärenden
 • prövning, i HaV:s egenskap av bevakningsmyndighet, av frågor om utlämnande av annan handling som finns hos Finsk-svenska gränsälvskommissionen, än handling som kommit in från myndighet i Sverige eller Finland
 • samordning av myndighetens förenklingsarbete
 • utse ledamot med suppleant i fiskeskyddsnämnder
 • frågor om statlig avyttring av mark på ”Kronoholmarna”
 • processledning avseende myndighetens prioritering av miljöprövningsärenden

Medarbetare

Medarbetare
Visa merNamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Karin Wallkarin.wall@havochvatten.sekarwalTf enhetschefAvdelningen för administration010-6986150Tillförordnad enhetschef Juridiska enheten6150Juridiska enheten+46106986150Karin Wall. Tf enhetschef.
Visa eller dölj information Michelle Alisicmichelle.alisic@havochvatten.semicaliVerksjuristAvdelningen för administration010-6986230Avdelningen för administration070-71781306230Juridiska enheten+46106986230
Visa eller dölj information Maria Boshnakovamaria.boshnakova@havochvatten.semaboshVerksjurist, dataskyddsombudAvdelningen för administration010-6986260Myndighetsövergripande frågor, offentlighet- och sekretess, personuppgifter, förvaltningsrätt, dataskyddsombud6260Juridiska enheten+46106986260
Visa eller dölj information Anneli Dverstorpanneli.dverstorp@havochvatten.seanndvePraktikant upphandlingAvdelningen för administration010-6986394Myndighetsövergripande frågor, offentlighet- och sekretess, personuppgifter, förvaltningsrätt, dataskyddsombud076-53861946394Juridiska enheten+46106986394
Visa eller dölj information Simon Easterlingsimon.easterling@havochvatten.sesimeasEnhetsjuristAvdelningen för administration010-6986328Sanktionsavgifter6328Juridiska enheten+46106986328
Visa eller dölj information Viveca Ekelöfviveca.ekelof@havochvatten.sevivekeEnhetsjuristAvdelningen för administration010-6986262Sanktionsavgifter, överträdelser6262Juridiska enheten+46106986262
Visa eller dölj information Maria Ericssonmaria.ericsson@havochvatten.semareriVerksjuristAvdelningen för administration010-6986117Verksjurist072-25033176117Juridiska enheten+46106986117
Visa eller dölj information Sofia Flacksofia.flack@havochvatten.sesofflaVerksjuristAvdelningen för administration010-6986234Myndighetsövergripande frågor, offentlighet- och sekretess, personuppgifter, förvaltningsrätt073-66807346234Juridiska enheten+46106986234
Visa eller dölj information Robert Göranssonrobert.goransson@havochvatten.serobgorUpphandlingsjuristAvdelningen för administration010-6986299Upphandling, Inköp, Avtal, LOU6299Juridiska enheten+46106986299
Visa eller dölj information Åsa Häggströmasa.haggstrom@havochvatten.seasahagVerksjuristAvdelningen för administration010-6986347Fiskerilagstiftning och därmed sammanhängande frågor6347Juridiska enheten+46106986347
Visa eller dölj information Martin Janssonmartin.c.jansson@havochvatten.semjanssVerksjuristAvdelningen för administration010-6986238Verksjurist6238Juridiska enheten+46106986238
Visa eller dölj information Linn Johanssonlinn.johansson@havochvatten.selinjohEnhetsjuristAvdelningen för administration010-6986139Juridiska enheten073-66807396139Juridiska enheten+46106986139
Visa eller dölj information Fredrik T Lindgrenfredrik.t.lindgren@havochvatten.seflindgVerksjuristAvdelningen för administration010-6986351Vrak, sanering, havsmiljö, havsmiljöförvaltning, konventioner, verksjurist6351Juridiska enheten+46106986351
Visa eller dölj information Ramona Livelandramona.liveland@havochvatten.seramlivVerksjuristAvdelningen för administration010-6986170Miljörätt6170Juridiska enheten+46106986170
Visa eller dölj information Jenny Liökeljenny.liokel@havochvatten.sejenlioVerksjuristAvdelningen för administration010-6986125Miljörätt6125Juridiska enheten+46106986125
Visa eller dölj information Pontus Nilssonpontus.nilsson@havochvatten.seponnilVerksjuristAvdelningen för administration010-6986073Miljörätt, dumpade muddermassor i havet, dumpning, dumpningsdispens, Outokumpu Finland, Torneåverken Outokumpu6073Juridiska enheten+46106986073
Visa eller dölj information Patric Pedersenpatric.pedersen@havochvatten.sepatpedUpphandlingsjuristAvdelningen för administration010-6986098Upphandling, inköp, avtal, LOU6098Juridiska enheten+46106986098
Visa eller dölj information Catarina Pernheimcatarina.pernheim@havochvatten.secatperVerksjuristAvdelningen för administration010-6986113Myndighetsövergripande frågor, offentlighet- och sekretess, personuppgifter, förvaltningsrätt6113Juridiska enheten+46106986113
Visa eller dölj information Märta Zetterbergmarta.zetterberg@havochvatten.semarzetVerksjuristAvdelningen för administration010-6986081Fiskerilagstiftning och därmed sammanhängande frågor6081Juridiska enheten+46106986081

Listan över medarbeterare hämtas...

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2021-01-27
Sidansvarig: Webbredaktion