Arkiv- och serviceenheten

Enheten ansvarar bland annat för arkiv, diarium, lokalvård och reception.

Enheten ansvarar för:

  • registratur och diarium
  • myndighetens gemensamma ärendehanteringssystem
  • myndighetens arkiv
  • lokalförsörjning (avtal), lokalplanering, lokalutformning och lokalvård
  • samordning av det systematiska brandskyddsarbetet
  • skalskydd och fysisk säkerhet
  • växel och reception
  • handläggning och beslut av ansökningar om stöd ur Europeiska havs-, fiskeri-och vattenbruksfonden (EHFVF) vad avser åtgärder för datainsamling med mera enligt artikel 23 i förordning (EU) nr 2021/1139
  • att ge kvalificerat administrativt stöd till övriga avdelningar
  • myndighetens mallar
Publicerad: 2018-03-02
Uppdaterad: 2018-08-09
Sidansvarig: Webbredaktion