Arkiv- och serviceenheten

Hitta på sidan

Enheten ansvarar bland annat för arkiv, diarium, lokalvård och reception.

Enheten ansvarar för:

  • registratur och diarium
  • myndighetens gemensamma ärendehanteringssystem
  • myndighetens arkiv
  • lokalförsörjning (avtal), lokalplanering, lokalutformning och lokalvård
  • samordning av det systematiska brandskyddsarbetet
  • skalskydd och fysisk säkerhet
  • växel och reception
  • handläggning och beslut av ansökningar om stöd ur Europeiska havs-, fiskeri-och vattenbruksfonden (EHFVF) vad avser åtgärder för datainsamling med mera enligt artikel 23 i förordning (EU) nr 2021/1139
  • att ge kvalificerat administrativt stöd till övriga avdelningar
  • myndighetens mallar

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Niklas Örnfeltniklas.Ornfelt@havochvatten.senikornEnhetschefAvdelningen för administration010-6986391Arkiv, lokaler, diariet076-53861136391Arkiv- och serviceenheten+46106986391Niklas Örnfelt. Enhetschef.
Visa eller dölj information Fehima Belicfehima.belic@havochvatten.sefehbelLokalvårdareAvdelningen för administration010-6986021Lokalvård6021Arkiv- och serviceenheten+46106986021
Visa eller dölj information Serva Fredhemserva.fredhem@havochvatten.seserfreHandläggareAvdelningen för administration010-6986080Handläggare6080Arkiv- och serviceenheten+46106986080
Visa eller dölj information Helena Hagberghelena.hagberg@havochvatten.sehelhagReceptionistAvdelningen för administration010-6986211Receptionist6211Arkiv- och serviceenheten+46106986211
Visa eller dölj information Maria Johanssonmaria.johansson@havochvatten.semarjohaHandläggareAvdelningen för administration010-6986071EHFF-handläggning, kvalificerat administrativt stöd6071Arkiv- och serviceenheten+46106986071
Visa eller dölj information Daniel Larssondaniel.larsson@havochvatten.sedanlarRegistratorAvdelningen för administration010-6986114Registrator - DiaBas, diariet, registrering6114Arkiv- och serviceenheten+46106986114
Visa eller dölj information Leone Linderleone.linder@havochvatten.seleolinVerksarkivarieAvdelningen för administration010-6986292Arkiv, arkivredovisning, dokumenthantering, klassificering, gallring och gallringsfrister, bevarandeplaner, allmänna handlingar, digital lagring, E-arkiv6292Arkiv- och serviceenheten+46106986292
Visa eller dölj information Lena Linderoslena.linderos@havochvatten.selelindRegistratorAvdelningen för administration010-6986168DiaBas, diariet, registrering6168Arkiv- och serviceenheten+46106986168
Visa eller dölj information Elin Norbergelin.norberg@havochvatten.seelinorRegistratorAvdelningen för administration010-6986226DiaBas, diariet, registrering6226Arkiv- och serviceenheten+46106986226
Visa eller dölj information Anna Nygrenanna.nygren@havochvatten.seannnygHandläggareAvdelningen för administration010-6986197Kvalificerat administrativt stöd, 1:2-anslaget, mallar, ärendehantering6197Arkiv- och serviceenheten+46106986197
Visa eller dölj information Erica Rymanerica.ryman@havochvatten.seerrymaRegistratorAvdelningen för administration010-6986303DiaBas, diariet, registrering6303Arkiv- och serviceenheten+46106986303

Listan över medarbeterare hämtas...

Publicerad: 2018-03-02
Uppdaterad: 2018-08-09
Sidansvarig: Webbredaktion