Säkerhetsråd

Säkerhetsrådet är ett strategiskt organ för att stärka och koordinera myndighetens säkerhetsarbete avseende informationsskydd, otillbörlig påverkan samt brand- och skalskydd.

Rådet ansvarar för att följa upp, hantera och föreslå åtgärder i anledning av säkerhetsproblem och risker.

Rådet leds av myndighetens stabschef (säkerhetsskyddschef). I rådet ingår därutöver informationssäkerhetsansvarig, chefen för enheten för IT-styrning, personalchefen och chefen för arkiv- och serviceenheten.

Publicerad: 2018-03-08
Uppdaterad: 2018-05-22
Sidansvarig: Webbredaktion