Avdelningen för miljöanalys

Avdelningen ansvarar för långsiktig miljöövervakning, miljöanalys och internationellt utvecklingsarbete.

Avdelningen arbetar bland annat med:

  • utveckling, samordning och beställning av övervakning och datainsamling i akvatisk miljö
  • beredning och utveckling av behovsunderlag för forskningsutlysningar
  • miljömålsuppföljning, inklusive Agenda 2030
  • koordinera internationellt utvecklingsarbete samt utvecklingssamarbete
  • hantering av miljöinformation