Enheten för internationell utveckling

Enheten samordnar myndighetens arbete med Agenda 2030, politiken för global utveckling och internationellt utvecklingssamarbete.

Enheten ansvarar för:

  • myndighetens verksamhet rörande internationellt utvecklingssamarbete
  • arbetet med politiken för global utveckling (PGU)
  • långsiktigt bilateralt samarbete med BRICS-länderna och andra strategiskt viktiga länder utifrån både Sveriges och samarbetsländernas behov.
  • samordning och koordinering av OECD-frågor
  • multilateralt samarbete med FN-organ och andra internationella organisationer
  • samordning av stöd till regeringskansliet avseende internationella utvecklingsfrågor inom Agenda 2030
Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2017-12-27
Sidansvarig: Webbredaktion