Miljöinformationsenheten

Hitta på sidan

På miljöinformationsenheten arbetar vi med att utveckla, samordna och följa upp hanteringen av miljöinformation. Vi ansvarar också för utvecklingen och beställningen av nationella datavärdskap för vattenrelaterad miljöinformation. I enheten ingår även myndighetens bibliotek, internt GIS-stöd och arbete med programmet Nästa Generation Vatteninformation.

Enheten ansvarar för:

 • förvaltning och vidareutveckling av biblioteket och dess databaser, inklusive kataloger för metadata, begrepp och termer
 • tillgängliggörande av myndighetens rapporter i databasen DIVA
 • processer för beställning och förvaltning av miljöinformation
 • beställning av löpande datavärdskap samt utveckling av befintliga och nya datavärdskap (externa såväl som interna)
 • delta i processutveckling för processer som innefattar datavärdskap,
 • att ge stöd vid informationsklassning enligt Havs- och vattenmyndighetens rutin för informationsklassning
 • att, i enlighet med informationsklassningen, tillgängliggöra och sprida miljöinformation internt och externt med hjälp av bibliotekets infrastruktur, databaser och karttjänster
 • att ge stöd för att kunna tillgängliggöra information enligt lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
 • beredning och samordning av frågor som rör myndighetens informationsansvar enligt lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation (Inspire) samt myndighetens ansvar enligt förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation
 • stödja arbetet med beställningar av arbete med geografisk information och annan miljöinformation, exempelvis statistik, rapporter eller modeller
 • att tillhandahålla stöd för analys och visualisering av geografisk information
 • säkerställa att rutiner följs för publicering av myndighetens rapporter

Läs mer

Data, kartor och rapporter
Officiell statistik, miljöövervakningsdata, rapporter samt karttjänster och geografisk information.

Biblioteket
Vårt bibliotek är ett specialbibliotek med inriktning på litteratur om myndighetens ansvarsområden

Medarbetare

Medarbetare
Visa merNamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Patrik Strömbergpatrik.stromberg@havochvatten.sepatstrEnhetschefAvdelningen för miljöanalys010-6986239Enhetschef, miljöövervakning, datainsamling, datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering6239Miljöinformationsenheten+46106986239Patrik Strömberg. Enhetschef.
Visa eller dölj information David Bernedavid.berne@havochvatten.sedavwisUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986136Dataanalytiker6136Miljöinformationsenheten+46106986136
Visa eller dölj information Lars Johan Hanssonlarsjohan.hansson@havochvatten.selahansUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986369Datavärdsansvarig,miljödata, övervakningsdata, IT-system6369Miljöinformationsenheten+46106986369
Visa eller dölj information Jenny Klangjenny.klang@havochvatten.sejennklBibliotekarieAvdelningen för miljöanalys010-6986324Bibliotekarie6324Miljöinformationsenheten+46106986324
Visa eller dölj information Anna Lageråsanna.lageras@havochvatten.seannlagProcessledareAvdelningen för miljöanalys010-6986272Processledare6272Miljöinformationsenheten+46106986272
Visa eller dölj information Elise Palmelise.palm@havochvatten.seelipalUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986127Teamledare GIS6127Miljöinformationsenheten+46106986127
Visa eller dölj information Raul Salasraul.salas@havochvatten.serausalUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986173Miljöinformationsenheten6173Miljöinformationsenheten+46106986173
Visa eller dölj information Britta Wermebritta.werme@havochvatten.sebriolsUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986058Geograf6058Miljöinformationsenheten+46106986058

Listan över medarbeterare hämtas...

Publicerad: 2020-09-01
Sidansvarig: Webbredaktion