Miljöinformationsenheten

Enheten ansvarar bland annat för processer för beställning och förvaltning av miljöinformation, förvaltning och vidareutveckling av biblioteket samt att tillhandahålla stöd för analys och visualisering av geografisk information.

Enheten ansvarar för:

 • förvaltning och vidareutveckling av biblioteket och dess databaser, inklusive kataloger för metadata, begrepp och termer
 • tillgängliggörande av myndighetens rapporter i databasen DIVA
 • processer för beställning och förvaltning av miljöinformation
 • beställning av löpande datavärdskap samt utveckling av befintliga och nya datavärdskap (externa såväl som interna)
 • delta i processutveckling för processer som innefattar datavärdskap,
 • koordinering av myndighetens arbete med programmet ”Nästa generation vatten” och tillhörande informationsplattformar
 • att ge stöd vid informationsklassning enligt Havs- och vattenmyndighetens rutin för informationsklassning
 • att, i enlighet med informationsklassningen, tillgängliggöra och sprida miljöinformation internt och externt med hjälp av bibliotekets infrastruktur, databaser och karttjänster
 • att, i enlighet med informationsklassning, se till att tillgängliggörande av information sker enligt lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI)
 • beredning och samordning av frågor som rör myndighetens informationsansvar enligt lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation (Inspire) samt myndighetens ansvar enligt förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation
 • stödja arbetet med beställningar av arbete med geografisk information och annan miljöinformation, exempelvis statistik, rapporter eller modeller
 • att tillhandahålla stöd för analys och visualisering av geografisk information
 • frågor om datavärdskap och förvaltning av Badplatsen
 • säkerställa att rutiner följs för publicering av myndighetens rapporter
Publicerad: 2020-09-01
Sidansvarig: Webbredaktion