Miljöövervakningsenheten

Hitta på sidan

Enhetens ansvarsområde omfattar myndighetens behov av miljöövervakning och datainsamling i hav och sötvatten.

Enheten ansvarar för:

 • koordinering och utveckling av den övervakning och datainsamling, i akvatisk miljö, som bedrivs enligt havsmiljöförordningen, vattenförvaltningsförordningen, art- och habitatdirektivet, den gemensamma fiskeripolitiken och regionala konventioner (Helcom, Ospar), samt för att kunna följa upp arbetet med nationella och internationella miljömål m.m.
 • samordning och beställning av nationell miljöövervakning i akvatisk miljö (sjöar, vattendrag, grundvatten, kust, hav)
 • samordning och beställning av regional miljöövervakning (RMÖ) av vattenmiljöer
 • genom vägledning verka för att andra typer av data än de som insamlats genom övervakning finansierad av statliga medel, såsom recipientkontroll och medborgarforskning, kan användas för bedömning av miljötillstånd
 • kvalitetssäkring av miljöövervakningen genom vägledningar, metodik (undersökningstyper), kvalitetskrav, utförarmöten m.m.
 • beredning av samordnad beställning gentemot SLU Aqua från myndigheten samt beträffande EU:s datainsamlingsförordning (DCF)
 • funktionen som Sveriges NC (National Correspondent) för fiskefrågor i enlighet med DCF
 • övergripande samordning och administrativt ansvar för myndighetens roll som stödmyndighet gällande den ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) finansierade åtgärden Datainsamling
 • EU-rapportering som rör övervakning inom ramen för vattendirektivet och havsmiljödirektivet samt biogeografisk uppföljning enligt art- och habitatdirektivet
 • integrerad kalkeffektuppföljning (IKEU)
 • att upprätthålla ett samlat register över myndighetens samtliga rapporteringskrav till EU och internationella organ avseende akvatisk miljö
 • rapportering av uppgifter om miljötillståndet i vattenmiljöer samt om fiskbestånd och fiske i nationella och internationella sammanhang i de fall ansvaret inte ligger på någon av de övriga avdelningarna
 • beredning av remisser angående utländska forskningsfartygs tillträde till svenskt territorialhav och svensk ekonomisk zon

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Mikael Krysellmikael.krysell@havochvatten.semikkryEnhetschefAvdelningen för miljöanalys010-6986015Miljöövervakning, datainsamling,datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering076-53860156015Miljöövervakningsenheten+46106986015Mikael Krysell. Enhetschef.
Visa eller dölj information Helene Ek Henninghelene.ekhenning@havochvatten.sehelhenUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986083Miljöövervakning, datainsamling,datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering6083Miljöövervakningsenheten+46106986083
Visa eller dölj information Klara Eklundklara.eklund@havochvatten.seklaeklUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986120Miljöövervakning kust och hav6120Miljöövervakningsenheten+46106986120
Visa eller dölj information Michael Haldinmichael.haldin@havochvatten.semihaldUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986218Utredare6218Miljöövervakningsenheten+46106986218
Visa eller dölj information Niklas Hansonniklas.hanson@havochvatten.senikhanUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986110Miljöövervakningsenheten6110Miljöövervakningsenheten+46106986110
Visa eller dölj information Anna Hasslowanna.hasslow@havochvatten.seanpalmUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986263Datainsamling av fisk inom EU:s gemenskapsram: Data Collection Framework (DCF), nationell datainsamling/miljöövervakning fisk, ICES-sekretariat, främmande arter och genotyper6263Miljöövervakningsenheten+46106986263
Visa eller dölj information Maria Janssonmaria.jansson@havochvatten.semarijaUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986264Miljöövervakning, datainsamling, datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering6264Miljöövervakningsenheten+46106986264
Visa eller dölj information Erland Lettevallerland.lettevall@havochvatten.seerlletUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986219Främmande arter, invasiva främmande arter, IAS, biologisk mångfald, hotade arter, marina däggdjur, valar, fysisk störning, undervattensbuller6219Miljöövervakningsenheten+46106986219
Visa eller dölj information Stina Lindqviststina.lindqvist@havochvatten.sestilinUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986454Miljöövervakning, sötvatten, badvatten, badplatsen6454Miljöövervakningsenheten+46106986454
Visa eller dölj information Fredrik Ljunghagerfredrik.ljunghager@havochvatten.sefreljuUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986045Miljöövervakning - kust och hav, nationell datainsamling/miljöövervakning fisk, datainsamling av fisk: Data Collection Framework (DCF)6045Miljöövervakningsenheten+46106986045
Visa eller dölj information Karl Norlingkarl.norling@havochvatten.sekarlnoUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986138Mljöövervakning kust och hav6138Miljöövervakningsenheten+46106986138
Visa eller dölj information Michael Pohlmichael.pohl@havochvatten.semicpohUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986119Internationell rapportering, SMED, HELCOM, OSPAR och EEA6119Miljöövervakningsenheten+46106986119
Visa eller dölj information Kristina Samuelssonkristina.samuelsson@havochvatten.sekrisamUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986123Miljöövervakning inom vattenförvaltningen, övervakningsprogram för vattenförvaltning, vägledning för övervakning, rapportering av vattenförvaltning6123Miljöövervakningsenheten+46106986123
Visa eller dölj information Agnes Ytrebergagnes.ytreberg@havochvatten.seagnytrUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986289Havsförvaltning, havsmiljödirektivet, miljöövervakning Kust och Hav, HELCOM, HOLAS, marin miljöövervakning, övervakningsprogram6289Miljöövervakningsenheten+46106986289

Listan över medarbeterare hämtas...

Publicerad: 2013-10-14
Uppdaterad: 2016-07-04
Sidansvarig: Webbredaktion