Miljöuppföljningsenheten

Enheten ansvarar bland annat för samordna myndighetens behov av forskning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen samt samordning och utveckling av myndighetens arbete som rör officiell statistik.

Enheten ansvarar för:

  • deltagande i beredningen av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag och samordna myndighetens behov av forskning
  • samordning av Sveriges deltagande i ICES arbets- och expertgrupper
  • beredning av underlag för forsknings- och utvecklingsprojekt finansierade av 6:6-fonden
  • uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Hav i balans samt levande kust och skärgård liksom medverkan vid utvärderingen av andra miljömål
  • bidra till uppföljning och rapportering av relevanta delmål inom Agenda 2030
  • utredningar, utvärderingar och analyser som rör miljömålen
  • samordning och utveckling av indikatorer för uppföljning av miljökvalitetsmålen och Agenda 2030
  • uppföljning av myndighetens arbete med klimatanpassning enligt förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete
  • genomförandet av konventioner inom enhetens ansvarsområde; UNECE (avseende gränsvatten) och UNWC
  • samordning och utveckling av myndighetens arbete som rör officiell statistik
Publicerad: 2013-10-14
Sidansvarig: Webbredaktion