Miljöuppföljningsenheten

Enheten ansvarar bland annat för samordna myndighetens behov av forskning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen samt samordning och utveckling av myndighetens arbete som rör officiell statistik.

Enheten ansvarar för:

  • deltagande i beredningen av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag och samordna myndighetens behov av forskning
  • samordning av Sveriges deltagande i ICES arbets- och expertgrupper
  • beredning av underlag för forsknings- och utvecklingsprojekt finansierade av 6:6-fonden
  • uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Hav i balans samt levande kust och skärgård liksom medverkan vid utvärderingen av andra miljömål
  • bidra till uppföljning och rapportering av relevanta delmål inom Agenda 2030
  • utredningar, utvärderingar och analyser som rör miljömålen
  • samordning och utveckling av indikatorer för uppföljning av miljökvalitetsmålen och Agenda 2030
  • uppföljning av myndighetens arbete med klimatanpassning enligt förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete
  • genomförandet av konventioner inom enhetens ansvarsområde; UNECE (avseende gränsvatten) och UNWC
  • samordning och utveckling av myndighetens arbete som rör officiell statistik

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Therese Elfströmtherese.elfstrom@havochvatten.setheelfUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986172miljömål, levande sjöar, vattendrag6172Miljöuppföljningsenheten+46106986172
Visa eller dölj information Susanne Erikssonsusanne.eriksson@havochvatten.sesuerikTillförordnad enhetschefAvdelningen för miljöanalys010-6986310invasiva främmande arter, främmande arter.6310Miljöuppföljningsenheten+46106986310Susanne Eriksson. Tillförordnad enhetschef.
Visa eller dölj information Bengt Fjällborgbengt.fjallborg@havochvatten.sebenfjaUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986060ekotoxikologi, miljögifter, miljöforskningssekretariatet, metaller, biocider, ytaktiva ämnen, exponerings scenarios, gruvor, diffusa utsläpp, ekologisk riskbedömning, sediment6060Miljöuppföljningsenheten+46106986060
Visa eller dölj information Emmelie Johanssonemmelie.johansson@havochvatten.seemejohUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986166miljömålsansvarig, ingen övergödning6166Miljöuppföljningsenheten+46106986166
Visa eller dölj information Angelina Olssonangelina.olsson@havochvatten.seangolsUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986203miljöövervakning, datainsamling,datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering6203Miljöuppföljningsenheten+46106986203
Visa eller dölj information Emma Sernlandemma.sernland@havochvatten.seemmserUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986270ekologi, miljöforskningssekretariat, kontakter med SCB6270Miljöuppföljningsenheten+46106986270
Visa eller dölj information Floor ten Hoopenfloor.tenhoopen@havochvatten.seflohooUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986305miljömålsarbete, miljökvalitetsmål, uppföljning av miljömålen, fördjupad utvärdering, hav i balans samt levande kust och skärgård, ingen övergödning6305Miljöuppföljningsenheten+46106986305
Visa eller dölj information Maria Åslundmaria.aslund@havochvatten.semaasluUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986199miljömålsarbete, miljökvalitetsmål, uppföljning av miljömålen, fördjupad utvärdering, hav i balans samt levande kust och skärgård, ingen övergödning6199Miljöuppföljningsenheten+46106986199

Listan över medarbeterare hämtas...

Publicerad: 2013-10-14
Sidansvarig: Webbredaktion