Miljöuppföljningsenheten

Hitta på sidan

Enheten ansvarar bland annat för samordna myndighetens behov av forskning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen samt samordning och utveckling av myndighetens arbete som rör officiell statistik.

Enheten ansvarar för:

  • deltagande i beredningen av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag och samordna myndighetens behov av forskning
  • samordning av Sveriges deltagande i ICES arbets- och expertgrupper
  • beredning av underlag för forsknings- och utvecklingsprojekt finansierade av 6:6-fonden
  • uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Hav i balans samt levande kust och skärgård liksom medverkan vid utvärderingen av andra miljömål
  • bidra till uppföljning och rapportering av relevanta delmål inom Agenda 2030
  • utredningar, utvärderingar och analyser som rör miljömålen
  • samordning och utveckling av indikatorer för uppföljning av miljökvalitetsmålen och Agenda 2030
  • uppföljning av myndighetens arbete med klimatanpassning enligt förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete
  • genomförandet av konventioner inom enhetens ansvarsområde; UNECE (avseende gränsvatten) och UNWC
  • samordning och utveckling av myndighetens arbete som rör officiell statistik
Publicerad: 2013-10-14
Sidansvarig: Webbredaktion