Miljöuppföljningsenheten

Hitta på sidan

Enheten ansvarar bland annat för samordna myndighetens behov av forskning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen samt samordning och utveckling av myndighetens arbete som rör officiell statistik.

Enheten ansvarar för:

  • deltagande i beredningen av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag och samordna myndighetens behov av forskning
  • samordning av Sveriges deltagande i ICES arbets- och expertgrupper
  • beredning av underlag för forsknings- och utvecklingsprojekt finansierade av 6:6-fonden
  • uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Hav i balans samt levande kust och skärgård liksom medverkan vid utvärderingen av andra miljömål
  • bidra till uppföljning och rapportering av relevanta delmål inom Agenda 2030
  • utredningar, utvärderingar och analyser som rör miljömålen
  • samordning och utveckling av indikatorer för uppföljning av miljökvalitetsmålen och Agenda 2030
  • uppföljning av myndighetens arbete med klimatanpassning enligt förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete
  • genomförandet av konventioner inom enhetens ansvarsområde; UNECE (avseende gränsvatten) och UNWC
  • samordning och utveckling av myndighetens arbete som rör officiell statistik

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Susanne Erikssonsusanne.eriksson@havochvatten.sesuerikEnhetschefAvdelningen för miljöanalys010-6986310Invasiva främmande arter, främmande arter6310Miljöuppföljningsenheten+46106986310Susanne Eriksson. Enhetschef.
Visa eller dölj information Therese Elfströmtherese.elfstrom@havochvatten.setheelfUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986172Miljömål, levande sjöar, vattendrag6172Miljöuppföljningsenheten+46106986172
Visa eller dölj information Bengt Fjällborgbengt.fjallborg@havochvatten.sebenfjaUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986060Ekotoxikologi, miljögifter, miljöforskningssekretariatet, metaller, biocider, ytaktiva ämnen, exponerings scenarios, gruvor, diffusa utsläpp, ekologisk riskbedömning, sediment6060Miljöuppföljningsenheten+46106986060
Visa eller dölj information Emmelie Johanssonemmelie.johansson@havochvatten.seemejohUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986166Miljömålsansvarig, ingen övergödning6166Miljöuppföljningsenheten+46106986166
Visa eller dölj information Angelina Olssonangelina.olsson@havochvatten.seangolsUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986203Miljöövervakning, datainsamling,datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering6203Miljöuppföljningsenheten+46106986203
Visa eller dölj information Emma Sernlandemma.sernland@havochvatten.seemmserUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986270Ekologi, miljöforskningssekretariat, kontakter med SCB6270Miljöuppföljningsenheten+46106986270
Visa eller dölj information Ulrika Stensdotter Blombergulrika.stensdotter@havochvatten.seulrsteUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986011Miljöövervakning, nationell miljöövervakning, sötvatten, IKEU, UNECE6011Miljöuppföljningsenheten+46106986011
Visa eller dölj information Eva Sörensoneva.sorensson@havochvatten.seevasorUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986389Miljömålsarbete, miljökvalitetsmål, uppföljning av miljömålen, fördjupad utvärdering, hav i balans samt levande kust och skärgård, ingen övergödning073-66805896389Miljöuppföljningsenheten+46106986389
Visa eller dölj information Maria Åslundmaria.aslund@havochvatten.semaasluUtredareAvdelningen för miljöanalys010-6986199Miljömålsarbete, miljökvalitetsmål, uppföljning av miljömålen, fördjupad utvärdering, hav i balans samt levande kust och skärgård, ingen övergödning6199Miljöuppföljningsenheten+46106986199

Listan över medarbeterare hämtas...

Publicerad: 2013-10-14
Sidansvarig: Webbredaktion