Avdelningen för havsförvaltning

Avdelningen ansvarar för genomförandet av havsförvaltningen, samordnat med vattenförvaltningen och fiskförvaltningen.