Avdelningen för havsförvaltning

Avdelningen ansvarar för genomförandet av havsförvaltningen, samordnat med vattenförvaltningen och fiskförvaltningen.

Avdelningen ansvarar bland annat för

 • reglering inom fiskförvaltning och havsförvaltning
 • vägledning om fisketillsyn
 • licenser inom yrkesfisket
 • fördelning av fiskemöjligheter
 • åtgärdsarbete
 • havsplanering
 • havsmiljöförvaltning
 • frågor om vrak
 • samordna myndighetens EU-beredning inom Miljödepartementets ansvarsområde
 • internationellt arbete

Avdelningens ledningsgrupp består av:

 • Avdelningschef
 • Biträdande avdelningschef
 • Enhetscheferna