Havsplaneringsenheten

Enheten arbetar med att genomföra och utveckla svensk havsplanering samt andra frågor som relaterar till fysisk planering.

Enheten ansvarar för:

 • samordning av myndighetens arbete enligt havsplaneringsförordningen och havsplaneringsdirektivet
 • att genomföra och utveckla svensk havsplanering
 • samverkan om havsplanering med myndigheter i berörda grannländer
 • frågor som rör fysisk planering, riksintressen och samhällsutveckling
 • samordning för uppföljning av den maritima strategin
 • samordningen av myndighetens arbete med EU:s Östersjöstrategi
 • beredning och utveckling av frågor som rör EU:s maritima politik
 • samordning av frågor som rör samhällsutveckling och planering av marina resurser
 • arbete med förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete
 • samordning av frågor om regional utveckling
 • samordning av frågor om friluftsliv
Publicerad: 2013-10-14
Uppdaterad: 2020-11-12
Sidansvarig: Webbredaktion