Havsplaneringsenheten

Hitta på sidan

Enheten arbetar med att genomföra och utveckla svensk havsplanering samt andra frågor som relaterar till fysisk planering.

Enheten ansvarar för:

 • samordning av myndighetens arbete enligt havsplaneringsförordningen och havsplaneringsdirektivet
 • att genomföra och utveckla svensk havsplanering
 • samverkan om havsplanering med myndigheter i berörda grannländer
 • frågor som rör fysisk planering, riksintressen och samhällsutveckling
 • samordning för uppföljning av den maritima strategin
 • samordningen av myndighetens arbete med EU:s Östersjöstrategi
 • beredning och utveckling av frågor som rör EU:s maritima politik
 • samordning av frågor som rör samhällsutveckling och planering av marina resurser
 • arbete med förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete
 • samordning av frågor om regional utveckling
 • samordning av frågor om friluftsliv

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Goncalo Carneirogoncalo.carneiro@havochvatten.segoncarUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986330Havsplanering0904Havsplaneringsenheten+46106986330
Visa eller dölj information Elin Celikelin.celik@havochvatten.seelicelUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986176Havsplanering6176Havsplaneringsenheten+46106986176
Visa eller dölj information Marie Erikssonmarie.eriksson@havochvatten.semeriksUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986267Havsplanering6267Havsplaneringsenheten+46106986267
Visa eller dölj information AnnaKarin Fridhannakarin.fridh@havochvatten.seannwenUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986025Tjänstledig Havsplanering, Bottniska viken, Plan- ocg bygglagen PBL, Fysisk planering6025Havsplaneringsenheten+46106986025
Visa eller dölj information Marie Hallbergmarie.hallberg@havochvatten.semarhalUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986142Samhällsekonomi, miljöekonomi, havsplanering, östersjöstrategi, EUSBSR6142Havsplaneringsenheten+46106986142
Visa eller dölj information Joacim Johannessonjoacim.johannesson@havochvatten.sejoajohUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986151Havsplanering, fysisk planering, samhällsekonomiska bedömningar, internationellt samarbete inom havsplanering6151Havsplaneringsenheten+46106986151
Visa eller dölj information Ida Lindberghida.lindbergh@havochvatten.seidlindUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986241Havsplanering6241Havsplaneringsenheten+46106986241
Visa eller dölj information Jan Schmidtbauer Cronajan.schmidtbauer.crona@havochvatten.sejanschUtredareAvdelningen för havsförvaltning010-6986409Havsplanering, fysisk planering, miljöbedömning, miljökonsekvensbeskrivning, ekosystemansats6409Havsplaneringsenheten+46106986409

Listan över medarbeterare hämtas...

Publicerad: 2013-10-14
Uppdaterad: 2020-11-12
Sidansvarig: Webbredaktion