Avdelningen för fiskerikontroll

Avdelningen ansvarar för att samordna arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s fiskeripolitik och särskilt verka för en hållbar förvaltning av fiskresurserna inom ramen för ekosystemansatsen.

Avdelningen arbetar bland annat med:

  • förvaltning och kontroll av fiskemöjligheter som tilldelats Sverige
  • marknadsreglering och marknadskontroll som inte faller på Kustbevakningen
  • inspektion och övervakning
  • internationellt arbete