Fiskeriuppföljningsenheten

Hitta på sidan

Enheten sköter övergripande styrning av såväl fältkontroll som administrativ kontroll inom fiskeriförvaltningen. Enheten ansvarar även för uppföljning och analys av fisket och kontrollinsatser.

Enheten ansvarar för:

 • uppföljning av nationella och individuella fiskemöjligheter samt handläggning av beslut om öppnande och stängning av fisken i förhållande till tillgängliga kvoter
 • administration av kvotbyten med andra medlemsstater
 • årlig och löpande styrning av tillsynsarbetet, inklusive planering, samordning och uppföljning av tillsynsplan för yrkesfisket och saluföringsledet i samverkan med berörda myndigheter
 • uppföljning av efterlevnadsnivåer inom yrkesfisket och saluföringsledet
 • analys av risker och mönster i fisket och saluföringsledet
 • ansökan om stöd och ansökan om utbetalning av stöd samt beslut om och utbetalning av medfinansiering avseende insatser för kontroll och tillsyn enligt artikel 76 i förordning (EU) nr 508/2014 (EHFF)
 • förvaltning av IT-system för uppföljning och styrning av fiskerikontrollen samt för kvotförvaltningen.
 • rapporter om fisket till EU-kommissionen och enligt internationella överenskommelser beträffande fiskerikontrollen
 • dataförfrågningar och statistik inom kontrollområdet
 • EU-samordning och utredningsarbete inom kontrollområdet
 • övergripande förvaltning av avdelningens IT-system, samt kontrollrelaterade system vid H- och V-avdelningarna (KORT)
 • registrering av importörer och i förekommande fall godkännande av företag vid införsel
 • ärenden om godkänd ekonomisk aktör (APEO) vid import
 • samverkan med andra myndigheter och organisationer, nationellt och internationellt gällande brottslighet inom fiskerinäringen
 • beredning av frågor avseende WTO, OECD Cofi, FAO Cofi
 • förvaltning av digitala system för fiskerikontroll, tillträde och överträdelsehantering
 • beredning och beslut om bidrag från anslaget 1:7 Ersättningar för viltskador samt effektuppföljning

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Ellinor Rutgerssonellinor.rutgersson@havochvatten.seellrutEnhetschefAvdelningen för fiskerikontroll010-6986024Uppföljning, handläggande beslut, kvoter, administration av kvotbyten, tillsynsplan,yrkesfisket, saluföringsledet, övergripande styrning av fiskerikontrollen, bedömning073-96042156024Fiskeriuppföljningsenheten+46106986024Ellinor Rutgersson. Enhetschef.
Visa eller dölj information Andrea Anderssonandrea.andersson@havochvatten.seandandHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986179Handelskontroll6179Fiskeriuppföljningsenheten+46106986179
Visa eller dölj information Mats Börjemats.borje@havochvatten.sematborHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986135Satellitövervakning, satellit, VMS, fartygsövervakning, geografisk spårbarhet av fiskefartyg6135Fiskeriuppföljningsenheten+46106986135
Visa eller dölj information Oskar Cliffordsonoskar.cliffordson@havochvatten.seoskcliUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986288Utredare073-66805886288Fiskeriuppföljningsenheten+46106986288
Visa eller dölj information David Dalliahdavid.dalliah@havochvatten.sedavdalUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986034Systemförvaltning av IT-system rörande: fartygsövervakning och inspektioner6034Fiskeriuppföljningsenheten+46106986034
Visa eller dölj information Carl Davidsoncarl.davidson@havochvatten.secardavUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986162Utredare073-66806606162Fiskeriuppföljningsenheten+46106986162
Visa eller dölj information Jarl Engquistjarl.engquist@havochvatten.sejarengHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986205Kvotuppföljning, kvoter och statistik6205Fiskeriuppföljningsenheten+46106986205
Visa eller dölj information Jonas Ericsonjonas.ericson@havochvatten.sejoneriHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986072Dagar kvar, korskontroll, kvot, statistik, uppföljning pelagiskt fiske6072Fiskeriuppföljningsenheten+46106986072
Visa eller dölj information Hans Grimbyhans.grimby@havochvatten.sehangriHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986380Satellitövervakning, satellit, VMS, fartygsövervakning, geografisk spårbarhet av fiskefartyg6380Fiskeriuppföljningsenheten+46106986380
Visa eller dölj information Stefan Hellbergstefan.hellberg@havochvatten.sestehelHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986492Fångstintyg, IUU6492Fiskeriuppföljningsenheten+46106986492
Visa eller dölj information Malin Hultgrenmalin.hultgren@havochvatten.semalhulUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986247Tillsynsvägledning; fiskerikontroll6247Fiskeriuppföljningsenheten+46106986247
Visa eller dölj information Catharina Josephsoncatharina.josephson@havochvatten.secatjosHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986174Fångstintyg, IUU6174Fiskeriuppföljningsenheten+46106986174
Visa eller dölj information Sazimet Karasusazimet.karasu@havochvatten.sesazdemHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986140Uppföljning av regelefterlevnad, uppföljning av demersala fiskemöjligheter6140Fiskeriuppföljningsenheten+46106986140
Visa eller dölj information Ylva Mattssonylva.mattsson@havochvatten.seylvmatUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986214Uppföljning, handläggande beslut, kvoter, administration av kvotbyten, tillsynsplan, yrkesfisket, saluföringsledet, övergripande styrning av fiskerikontrollen, bedömning6214Fiskeriuppföljningsenheten+46106986214
Visa eller dölj information Jenny Nordjenny.nord@havochvatten.sejennorUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986230Kostnadsnyttoanalys, EU-beredning6230Fiskeriuppföljningsenheten+46106986230
Visa eller dölj information Pia Ovikpia.ovik@havochvatten.sepiaoviUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986204Handelskontroll, EU’s kontrollbidrag6204Fiskeriuppföljningsenheten+46106986204
Visa eller dölj information Linda Qvarnemarklinda.qvarnemark@havochvatten.selinqvaUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986386Kostnadsnyttoanalys, EU-beredning6386Fiskeriuppföljningsenheten+46106986386
Visa eller dölj information Anna Söderblomanna.soderblom@havochvatten.seannjanUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986159Fältkontroll väst, vägningsregler 2013, vägning av fisk västra073-08953676159Fiskeriuppföljningsenheten+46106986159
Visa eller dölj information Linus Vedunglinus.vedung@havochvatten.selinvedUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986116Samordning, fiskerikontroll6116Fiskeriuppföljningsenheten+46106986116

Listan över medarbeterare hämtas...

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2019-07-11
Sidansvarig: Webbredaktion