Fiskeriövervakningsenheten

Hitta på sidan

Enheten arbetar med realtidsövervakning av fiskeflottan samt agerar support för yrkesfiskarna. FMC hanterar och ansvarar även för mottagande och registrering av uppgifter från fiskerinäringen.

Enheten ansvarar för:

  • registrering av köpare och förmedlare av fisk från yrkesfisket vid första försäljning
  • registrering av spårbarhetsaktörer
  • registrering av importörer och i förekommande fall godkännande av företag vid införsel
  • ärenden om godkänd ekonomisk aktör (APEO) vid import
  • mottagande, registrering och arkivering av uppgifter om fiskeansträngningar; fångster, landningar, omlastningar, övertagande, transporter och första försäljning av fisk
  • validering och verifiering av mottagna uppgifter inklusive erforderliga åtgärder
  • service och support till yrkesfisket och andra aktörer i försäljningsledet om uppgiftslämnande och kontrollbestämmelser om fisket och saluföringen
  • fartygsövervakning i realtid i samverkan med Kustbevakningen och andra berörda myndigheter
  • förvaltning av IT-system inom fiskeriövervakningen

FMC arbetar dygnet runt, årets alla dagar.

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Anette Ohlsson Klinganette.ohlssonkling@havochvatten.seaneohlEnhetschefAvdelningen för fiskerikontroll010-6986025fiskeriövervakning, FMC6025Fiskeriövervakningsenheten+46106986025Anette Ohlsson Kling. Enhetschef.
Visa eller dölj information Åsa E Anderssonasa.e.andersson@havochvatten.seasandeHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986274elektronisk rapportering, systemförvaltning6274Fiskeriövervakningsenheten+46106986274
Visa eller dölj information Arne Anderssonarne.andersson@havochvatten.searnandAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986152a-kasseärenden, e-loggbok, granskning, korskontroll-svenska fartyg, loggbok samfisken, registrering6152Fiskeriövervakningsenheten+46106986152
Visa eller dölj information Malin Bergdahlmalin.bergdahl@havochvatten.sembergdAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986345realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6345Fiskeriövervakningsenheten+46106986345
Visa eller dölj information Jonas Burströmjonas.burstrom@havochvatten.sejonburHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986059realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänsten för spårbarhetssystemet, JDP6059Fiskeriövervakningsenheten+46106986059
Visa eller dölj information Daniel Grundéndaniel.grunden@havochvatten.sedangruAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986344realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6344Fiskeriövervakningsenheten+46106986344
Visa eller dölj information Sandra Höglundsandra.hoglund@havochvatten.sesanhogHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986195elektronisk rapportering, systemförvaltning6195Fiskeriövervakningsenheten+46106986195
Visa eller dölj information Patrizia Jaconellipatrizia.jaconelli@havochvatten.sepatjacHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986181spårbarhet6181Fiskeriövervakningsenheten+46106986181
Visa eller dölj information Nina Johannessonnina.johannesson@havochvatten.senjohanAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986327loggböcker, registrering6327Fiskeriövervakningsenheten+46106986327
Visa eller dölj information Ronny Johanssonronny.johansson@havochvatten.seronjohAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986164realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet , JDP6164Fiskeriövervakningsenheten+46106986164
Visa eller dölj information Benny Johanssonbenny.johansson@havochvatten.sebejohaAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986178realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6178Fiskeriövervakningsenheten+46106986178
Visa eller dölj information Linda Juhlinlinda.juhlin@havochvatten.selinjuhAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986148loggböcker, registrering6148Fiskeriövervakningsenheten+46106986148
Visa eller dölj information Anna Karlssonanna.karlsson@havochvatten.seannkarUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986392Biologisk mångfald, Art- och habitatdirektivet, OSPAR, Hotade arter och habitat, Natura 2000, Uppföljning6392Fiskeriövervakningsenheten+46106986392
Visa eller dölj information Janne Källquistjanne.kallquist@havochvatten.sejanpilFiskerikontrollantAvdelningen för fiskerikontroll010-6986055loggbok, kustfiskejournal, spårbarhet6055Fiskeriövervakningsenheten+46106986055
Visa eller dölj information Oskar Lindbergoskar.lindberg@havochvatten.seosklinAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986326realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6326Fiskeriövervakningsenheten+46106986326
Visa eller dölj information Ulrika Parsonsulrika.parsons@havochvatten.seulrwesUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986075JDP, administrativa uppgifter inom fiskerikontroll6075Fiskeriövervakningsenheten+46106986075
Visa eller dölj information Lena Petterssonlena.pettersson@havochvatten.selenpetAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986276loggböcker, avräkningsnotor, registrering6276Fiskeriövervakningsenheten+46106986276
Visa eller dölj information Klara Sahlinklara.sahlin@havochvatten.seklasahAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986124realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6124Fiskeriövervakningsenheten+46106986124
Visa eller dölj information Lena Thorselllena.thorsell@havochvatten.selenthoAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986036loggbok, avräkningsnotor6036Fiskeriövervakningsenheten+46106986036
Visa eller dölj information William Wismeierwilliam.wismeier@havochvatten.sewilwisAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986190realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6190Fiskeriövervakningsenheten+46106986190

Listan över medarbeterare hämtas...

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2019-08-26
Sidansvarig: Webbredaktion