Fiskeriövervakningsenheten

Enheten arbetar med realtidsövervakning av fiskeflottan samt agerar support för yrkesfiskarna. FMC hanterar och ansvarar även för mottagande och registrering av uppgifter från fiskerinäringen.

Enheten ansvarar för:

  • registrering av köpare och förmedlare av fisk från yrkesfisket vid första försäljning
  • registrering av spårbarhetsaktörer
  • registrering av importörer och i förekommande fall godkännande av företag vid införsel
  • ärenden om godkänd ekonomisk aktör (APEO) vid import
  • mottagande, registrering och arkivering av uppgifter om fiskeansträngningar; fångster, landningar, omlastningar, övertagande, transporter och första försäljning av fisk
  • validering och verifiering av mottagna uppgifter inklusive erforderliga åtgärder
  • service och support till yrkesfisket och andra aktörer i försäljningsledet om uppgiftslämnande och kontrollbestämmelser om fisket och saluföringen
  • fartygsövervakning i realtid i samverkan med Kustbevakningen och andra berörda myndigheter
  • förvaltning av IT-system inom fiskeriövervakningen

FMC arbetar dygnet runt, årets alla dagar.

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2019-08-26
Sidansvarig: Webbredaktion