Fiskeriövervakningsenheten

Hitta på sidan

Enheten arbetar med realtidsövervakning av fiskeflottan samt agerar support för yrkesfiskarna. FMC hanterar och ansvarar även för mottagande och registrering av uppgifter från fiskerinäringen.

Enheten ansvarar för:

  • registrering av köpare och förmedlare av fisk från yrkesfisket vid första försäljning
  • registrering av spårbarhetsaktörer
  • registrering av importörer och i förekommande fall godkännande av företag vid införsel
  • ärenden om godkänd ekonomisk aktör (APEO) vid import
  • mottagande, registrering och arkivering av uppgifter om fiskeansträngningar; fångster, landningar, omlastningar, övertagande, transporter och första försäljning av fisk
  • validering och verifiering av mottagna uppgifter inklusive erforderliga åtgärder
  • service och support till yrkesfisket och andra aktörer i försäljningsledet om uppgiftslämnande och kontrollbestämmelser om fisket och saluföringen
  • fartygsövervakning i realtid i samverkan med Kustbevakningen och andra berörda myndigheter
  • förvaltning av IT-system inom fiskeriövervakningen

FMC arbetar dygnet runt, årets alla dagar.

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Anette Ohlsson Klinganette.ohlssonkling@havochvatten.seaneohlEnhetschefAvdelningen för fiskerikontroll010-6986025Fiskeriövervakning, FMC6025Fiskeriövervakningsenheten+46106986025Anette Ohlsson Kling. Enhetschef.
Visa eller dölj information Arne Anderssonarne.andersson@havochvatten.searnandAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986152A-kasseärenden, e-loggbok, granskning, korskontroll-svenska fartyg, loggbok samfisken, registrering6152Fiskeriövervakningsenheten+46106986152
Visa eller dölj information Marie Björnmarie.bjorn@havochvatten.semarbjoAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986064E-journal, registrering , e-loggbok, loggbok6064Fiskeriövervakningsenheten+46106986064
Visa eller dölj information Jonas Burströmjonas.burstrom@havochvatten.sejonburHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986059Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänsten för spårbarhetssystemet, JDP6059Fiskeriövervakningsenheten+46106986059
Visa eller dölj information Daniel Grundéndaniel.grunden@havochvatten.sedangruAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986344Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6344Fiskeriövervakningsenheten+46106986344
Visa eller dölj information Philip Holmbergphilip.holmberg@havochvatten.sephiholAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986201Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6201Fiskeriövervakningsenheten+46106986201
Visa eller dölj information Sandra Höglundsandra.hoglund@havochvatten.sesanhogUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986195Elektronisk rapportering, systemförvaltning6195Fiskeriövervakningsenheten+46106986195
Visa eller dölj information Patrizia Jaconellipatrizia.jaconelli@havochvatten.sepatjacHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986181Spårbarhet6181Fiskeriövervakningsenheten+46106986181
Visa eller dölj information Nina Johannessonnina.johannesson@havochvatten.senjohanHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986327Spårbarhet6327Fiskeriövervakningsenheten+46106986327
Visa eller dölj information Ronny Johanssonronny.johansson@havochvatten.seronjohAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986164Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet , JDP6164Fiskeriövervakningsenheten+46106986164
Visa eller dölj information Benny Johanssonbenny.johansson@havochvatten.sebejohaAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986178Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6178Fiskeriövervakningsenheten+46106986178
Visa eller dölj information Linda Juhlinlinda.juhlin@havochvatten.selinjuhAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986148Loggböcker, registrering6148Fiskeriövervakningsenheten+46106986148
Visa eller dölj information Antonia Karlsson Fonsecaantonia.fonseca@havochvatten.seantfonHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986175VMS, objektansvarig för den elektroniska loggboken6175Fiskeriövervakningsenheten+46106986175
Visa eller dölj information Kent Landvallkent.landvall@havochvatten.sekenlanAssistent FMCAvdelningen för fiskerikontroll010-6986277Fiskeriövervakningsenheten, FMC6277Fiskeriövervakningsenheten+46106986277
Visa eller dölj information Lisa Loeblisa.loeb@havochvatten.selisloeHandläggareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986068Handläggare spårbarhet6068Fiskeriövervakningsenheten+46106986068
Visa eller dölj information Johannes Nygrenjohannes.nygren@havochvatten.sejohnygAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986231Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6231Fiskeriövervakningsenheten+46106986231
Visa eller dölj information Johan Ottanderjohan.ottander@havochvatten.sejohottAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986207Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6207Fiskeriövervakningsenheten+46106986207
Visa eller dölj information Ulrika Parsonsulrika.parsons@havochvatten.seulrwesUtredareAvdelningen för fiskerikontroll010-6986075JDP, administrativa uppgifter inom fiskerikontroll6075Fiskeriövervakningsenheten+46106986075
Visa eller dölj information Lena Petterssonlena.pettersson@havochvatten.selenpetAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986276Loggböcker, avräkningsnotor, registrering6276Fiskeriövervakningsenheten+46106986276
Visa eller dölj information Wilma Ryrbowilma.ryrbo@havochvatten.sewilryrAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986296Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP070-28048966296Fiskeriövervakningsenheten+46106986296
Visa eller dölj information Klara Sahlinklara.sahlin@havochvatten.seklasahAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986124Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6124Fiskeriövervakningsenheten+46106986124
Visa eller dölj information Isak Sonn Lökholmisak.sonnlokholm@havochvatten.seisasonAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986158Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6158Fiskeriövervakningsenheten+46106986158
Visa eller dölj information Viktor Strandbrinkviktor.strandbrink@havochvatten.sevikstrAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986317Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6317Fiskeriövervakningsenheten+46106986317
Visa eller dölj information William Wismeierwilliam.wismeier@havochvatten.sewilwisAssistentAvdelningen för fiskerikontroll010-6986190Realtidsövervakning av fiskefartyg (VMS/AIS), support av elektroniska loggboken, förhandsanmälningar, support av e-tjänstanvändare inom spårbarhet, JDP6190Fiskeriövervakningsenheten+46106986190

Listan över medarbeterare hämtas...

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2019-08-26
Sidansvarig: Webbredaktion