Fiskeriövervakningsenheten

Hitta på sidan

Enheten arbetar med realtidsövervakning av fiskeflottan samt agerar support för yrkesfiskarna. FMC hanterar och ansvarar även för mottagande och registrering av uppgifter från fiskerinäringen.

Enheten ansvarar för:

  • registrering av köpare och förmedlare av fisk från yrkesfisket vid första försäljning
  • registrering av spårbarhetsaktörer
  • registrering av importörer och i förekommande fall godkännande av företag vid införsel
  • ärenden om godkänd ekonomisk aktör (APEO) vid import
  • mottagande, registrering och arkivering av uppgifter om fiskeansträngningar; fångster, landningar, omlastningar, övertagande, transporter och första försäljning av fisk
  • validering och verifiering av mottagna uppgifter inklusive erforderliga åtgärder
  • service och support till yrkesfisket och andra aktörer i försäljningsledet om uppgiftslämnande och kontrollbestämmelser om fisket och saluföringen
  • fartygsövervakning i realtid i samverkan med Kustbevakningen och andra berörda myndigheter
  • förvaltning av IT-system inom fiskeriövervakningen

FMC arbetar dygnet runt, årets alla dagar.

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2019-08-26
Sidansvarig: Webbredaktion