Fisketillståndsenheten

Hitta på sidan

Enheten arbetar med tillståndshantering och fördelning av fiskemöjligheter inom yrkesfisket, bland annat att utfärda fiskelicenser och personliga fiskelicenser.

Enheten ansvarar för:

  • utveckling av system för fördelning av fiskemöjligheter och tillträde till fisket
  • tillträdesreglering till fisket genom föreskrifter och handläggning av ärenden om fiskelicenser, personliga fiskelicenser och särskilda tillstånd
  • utfärdande av motorcertifikat
  • handläggning av överklaganden och att bistå myndigheten i fiskerirättsliga förhandlingar
  • beredning av nationella föreskrifter som rör tillträdesreglering
  • rapportering till kommissionen
  • hantering av inkomna överklaganden och yttranden till förvaltningsrätten
  • statistikuppföljning avseende yrkesfisket
Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2020-11-12
Sidansvarig: Webbredaktion