Ekonomienheten

Hitta på sidan

Ekonomienheten ger stöd i ekonomistyrnings- och ekonomipolicyfrågor och ansvarar för utveckling och anpassning av ekonomisystem. Enheten ansvarar för redovisning, ekonomisk uppföljning, underlag till budgetarbetet, delårsrapport och bokslut.

Enheten ansvarar för:

 • konsultativt stöd och vägledning samt kvalitetssäkring på ekonomiområdet
 • policyfrågor, styrdokument, processer, rutiner och system inom ekonomiområdet
 • stöd i ekonomistyrnings- och ekonomipolicyfrågor
 • utveckling och anpassning av ekonomisystem
 • redovisning
 • utveckling och underhåll av myndighetens verksamhetsstruktur
 • löpande ekonomisk uppföljning
 • utveckla och samordna processen för en effektiv och kvalitetssäkrad användning av myndighetens sakanslag och förvaltningsanslag
 • samordna, utveckla, följa upp och handlägga det samlade bidragsbeslutet till länsstyrelserna
 • utveckla nya finansieringslösningar för uppväxling och medfinansiering av sakanslagen
 • bereda underlag till anslagsrådet gällande sakanslag och förvaltningsanslag
 • samordna bidragen för medfinansiering från 1:11-anslaget till LIFE
 • samordna budgetarbetet för myndighetens samtliga anslag och övriga finansieringskällor
 • ekonomisk uppföljning av sakanslagen inklusive bemyndiganderedovisning
 • frågor om E-handel och inköp
 • handläggning och beslut om utbetalning av stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) vad avser åtgärder för datainsamling m.m. enligt artikel 77 i förordning (EU) nr 508/2014
 • samordna myndighetens arbete med årsredovisning och bokslut
 • årlig rapportering av myndighetens miljöledningsarbete
 • utveckling av myndighetens ledningssystem
 • samordna myndighetens kvartalsuppföljningar
 • samordna beredningen av myndighetens budgetunderlag
 • beredning av åtgärder med anledning av externa och interna revisioner samt uppföljning av åtgärdernas genomförande
 • myndighetens verksamhetsplanering

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Anna Westphalanna.westphal@havochvatten.seannwesEnhetschefAvdelningen för administration010-6986210övergripande ekonomifrågor070-69613916210Ekonomienheten+46106986210Anna Westphal. Enhetschef.
Visa eller dölj information Annika Anderssonannika.andersson@havochvatten.seannianEkonomAvdelningen för administration010-6986318budget, budgetuppföljning, prognoser6318Ekonomienheten+46106986318
Visa eller dölj information Ingela Bauneringela.bauner@havochvatten.seingbauRedovisningsekonomAvdelningen för administration010-6986141ansvarig för kundreskontra, inkomster, konferensekonomi, utgående moms, rekvisition av rådsresor, redovisning6141Ekonomienheten+46106986141
Visa eller dölj information Christopher Bergmanchristopher.bergman@havochvatten.sechrberHandläggareAvdelningen för administration010-6986128prokat6128Ekonomienheten+46106986128
Visa eller dölj information Johanna Conradssonjohanna.conradsson@havochvatten.sejohconEkonomAvdelningen för administration010-6986134Anslagsekonom, Projektredovisning6134Ekonomienheten+46106986134
Visa eller dölj information Carina Ellmincarina.ellmin@havochvatten.secarellRedovisningsekonomAvdelningen för administration010-6986211ansvarig för leverantörsreskontra inkl. EFH, redovisning, betalningar, ingående moms, lösenord Agresso6211Ekonomienheten+46106986211
Visa eller dölj information Gunnel Erikssongunnel.eriksson@havochvatten.seguneriRedovisningsekonomAvdelningen för administration010-6986096systemansvarig Dombas, lösenord Agresso, systemförvaltning Agresso, redovisning, fiskeavgiftsmedel, vattenavgiftsmedel, vattendomar6096Ekonomienheten+46106986096
Visa eller dölj information Jan Erikssonjan.eriksson@havochvatten.sejaneriEkonomiassistentAvdelningen för administration010-6986163EFH, påminnelser, fakturahantering, kontaktperson för fordonsfrågor och tågresor, underlag till EU-projekt6163Ekonomienheten+46106986163
Visa eller dölj information Jesper Karlhedenjesper.karlheden@havochvatten.sejekarlEkonomAvdelningen för administration010-6986037årsredovisning, verksamhetsplanering, kvartalsuppföljning6080Ekonomienheten+46106986037
Visa eller dölj information Charlotta Lundqvistcharlotta.lundqvist@havochvatten.sechalunHandläggareAvdelningen för administration010-6986118EHFF-handläggning, kvalificerat administrativt stöd6118Ekonomienheten+46106986118
Visa eller dölj information Mathias Lööwmathias.loow@havochvatten.sematlooProjektekonomAvdelningen för administration010-6986052projektredovisning, EU-projekt6052Ekonomienheten+46106986052
Visa eller dölj information Anna Mattssonanna.mattsson@havochvatten.seannmatEkonomAvdelningen för administration010-6986070Förvaltningsanslag, Budget, Budgetuppföljning, EU-projekt6070Ekonomienheten+46106986070
Visa eller dölj information Anna Nygrenanna.nygren@havochvatten.seannnygAvdelningsassistentAvdelningen för administration010-6986197projektredovisning, projektadministration, anslag6197Ekonomienheten+46106986197
Visa eller dölj information Cecilia Patrikssoncecilia.patriksson@havochvatten.sececpatEkonomAvdelningen för administration010-6986213redovisningsfrågor, finansiell del ÅR, statsredovisning, systemansvarig Agresso6213Ekonomienheten+46106986213
Visa eller dölj information Filip Stanojovskifilip.stanojovski@havochvatten.sefilstaEkonomAvdelningen för administration010-6986300EHFF, Anslag, Projektredovisning6300Ekonomienheten+46106986300
Visa eller dölj information Sara Steinersara.steiner@havochvatten.sesarsteUtredareAvdelningen för administration010-6986208projektredovisning, projektadministration, anslag6208Ekonomienheten+46106986208
Visa eller dölj information Mansour Tadimansour.tadi@havochvatten.semantadEkonomAvdelningen för administration010-6986054anslagsekonom6054Ekonomienheten+46106986054

Listan över medarbeterare hämtas...

Publicerad: 2013-12-02
Granskad: 2018-04-13
Sidansvarig: Webbredaktion