Ekonomienheten

Hitta på sidan

Ekonomienheten ger stöd i ekonomistyrnings- och ekonomipolicyfrågor och ansvarar för utveckling och anpassning av ekonomisystem. Enheten ansvarar för redovisning, ekonomisk uppföljning, underlag till budgetarbetet, delårsrapport och bokslut.

Enheten ansvarar för:

 • konsultativt stöd och vägledning samt kvalitetssäkring på ekonomiområdet
 • policyfrågor, styrdokument, processer, rutiner och system inom ekonomiområdet
 • stöd i ekonomistyrnings- och ekonomipolicyfrågor
 • utveckling och anpassning av ekonomisystem
 • redovisning
 • utveckling och underhåll av myndighetens verksamhetsstruktur
 • löpande ekonomisk uppföljning
 • utveckla och samordna processen för en effektiv och kvalitetssäkrad användning av myndighetens sakanslag och förvaltningsanslag
 • samordna, utveckla, följa upp och handlägga det samlade bidragsbeslutet till länsstyrelserna
 • utveckla nya finansieringslösningar för uppväxling och medfinansiering av sakanslagen
 • bereda underlag till anslagsrådet gällande sakanslag och förvaltningsanslag
 • samordna bidragen för medfinansiering från 1:11-anslaget till LIFE
 • samordna budgetarbetet för myndighetens samtliga anslag och övriga finansieringskällor
 • ekonomisk uppföljning av sakanslagen inklusive bemyndiganderedovisning
 • frågor om E-handel och inköp
 • handläggning och beslut om utbetalning av stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) vad avser åtgärder för datainsamling m.m. enligt artikel 77 i förordning (EU) nr 508/2014
 • samordna myndighetens arbete med årsredovisning och bokslut
 • årlig rapportering av myndighetens miljöledningsarbete
 • utveckling av myndighetens ledningssystem
 • samordna myndighetens kvartalsuppföljningar
 • samordna beredningen av myndighetens budgetunderlag
 • beredning av åtgärder med anledning av externa och interna revisioner samt uppföljning av åtgärdernas genomförande
 • myndighetens verksamhetsplanering

Medarbetare

Medarbetare
Visa merNamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Henrik Nettelbrandthenrik.nettelbrandt@havochvatten.sehennetEnhetschefAvdelningen för administration010-6986006Enhetschef072-21390066006Ekonomienheten+46106986006Henrik Nettelbrandt. Enhetschef.
Visa eller dölj information Annika Anderssonannika.andersson@havochvatten.seannianEkonomAvdelningen för administration010-6986318Budget, uppföljning och ekonomiska prognoser6318Ekonomienheten+46106986318
Visa eller dölj information Ingela Bauneringela.bauner@havochvatten.seingbauRedovisningsekonomAvdelningen för administration010-6986141Ansvarig för kundreskontra, inkomster, konferensekonomi, utgående moms, rekvisition av rådsresor, redovisning6141Ekonomienheten+46106986141
Visa eller dölj information Ewelina Deremanewelina.dereman@havochvatten.seewederEkonomAvdelningen för administration010-6986146Ekonom6146Ekonomienheten+46106986146
Visa eller dölj information Gunnel Erikssongunnel.eriksson@havochvatten.seguneriEkonomAvdelningen för administration010-6986096Systemansvarig Dombas, systemförvaltning Milestone/Agresso, redovisning, fiskeavgiftsmedel, vattenavgiftsmedel, vattendomar, villkorsmedel6096Ekonomienheten+46106986096
Visa eller dölj information Jan Erikssonjan.eriksson@havochvatten.sejaneriAssistentAvdelningen för administration010-6986163EFH, manuella och elektroniska fakturor, kontaktperson resor, försäkringar och fordon6163Ekonomienheten+46106986163
Visa eller dölj information Anna Flodin Anderberganna.flodin.anderberg@havochvatten.seannfloEkonomAvdelningen för administration010-6986148Ekonom073-66806466148Ekonomienheten+46106986148
Visa eller dölj information Lotta Haglundlotta.haglund@havochvatten.selothagHandläggareAvdelningen för administration010-6986355Handläggare6355Ekonomienheten+46106986355
Visa eller dölj information Mohammed Khalidmohammed.khalid@havochvatten.semohkhaEkonomAvdelningen för administration010-6986118Ekonom070-36389516118Ekonomienheten+46106986118
Visa eller dölj information Charlotta Lundqvistcharlotta.lundqvist@havochvatten.sechalunEkonomAvdelningen för administration010-6986118Anslagsekonom, handläggning av EHFF ansökan om utbetalning, anslagsekonom, projektredovisning6118Ekonomienheten+46106986118
Visa eller dölj information Anna Mattssonanna.mattsson@havochvatten.seannmatEkonomAvdelningen för administration010-6986161Förvaltningsanslag, budget, budgetuppföljning, EU-projekt6161Ekonomienheten+46106986161
Visa eller dölj information Cecilia Patrikssoncecilia.patriksson@havochvatten.sececpatEkonomAvdelningen för administration010-6986213Redovisningsfrågor, finansiell del ÅR,HERMES statsredovisning, systemansvarig Milestone/Agresso6213Ekonomienheten+46106986213
Visa eller dölj information Filip Stanojovskifilip.stanojovski@havochvatten.sefilstaEkonomAvdelningen för administration010-6986300Handläggning av EHFF ansökan om utbetalning, anslagsekonom, projektredovisning6300Ekonomienheten+46106986300
Visa eller dölj information Sara Steinersara.steiner@havochvatten.sesarsteUtredareAvdelningen för administration010-6986208Sakanslag: budget, processutveckling, uppföljning av sakanslag, samordnare för det samlade bidragsbeslutet till länsstyrelserna6208Ekonomienheten+46106986208
Visa eller dölj information Mansour Tadimansour.tadi@havochvatten.semantadEkonomAvdelningen för administration010-6986054Anslagsekonom: budget, uppföljning och övergripande sakanslagsfrågor för anslag 1:2, 1:4, 1:7 och 1:116054Ekonomienheten+46106986054

Listan över medarbeterare hämtas...

Publicerad: 2013-12-02
Granskad: 2018-04-13
Sidansvarig: Webbredaktion