Ekonomienheten

Ekonomienheten ger stöd i ekonomistyrnings- och ekonomipolicyfrågor och ansvarar för utveckling och anpassning av ekonomisystem. Enheten ansvarar för redovisning, ekonomisk uppföljning, underlag till budgetarbetet, delårsrapport och bokslut.

Enheten ansvarar för:

 • konsultativt stöd och vägledning samt kvalitetssäkring på ekonomiområdet
 • policyfrågor, styrdokument, processer, rutiner och system inom ekonomiområdet
 • stöd i ekonomistyrnings- och ekonomipolicyfrågor
 • utveckling och anpassning av ekonomisystem
 • redovisning
 • utveckling och underhåll av myndighetens verksamhetsstruktur
 • löpande ekonomisk uppföljning
 • utveckla och samordna processen för en effektiv och kvalitetssäkrad användning av myndighetens sakanslag och förvaltningsanslag
 • samordna, utveckla, följa upp och handlägga det samlade bidragsbeslutet till länsstyrelserna
 • utveckla nya finansieringslösningar för uppväxling och medfinansiering av sakanslagen
 • bereda underlag till anslagsrådet gällande sakanslag och förvaltningsanslag
 • samordna bidragen för medfinansiering från 1:11-anslaget till LIFE
 • samordna budgetarbetet för myndighetens samtliga anslag och övriga finansieringskällor
 • ekonomisk uppföljning av sakanslagen inklusive bemyndiganderedovisning
 • frågor om E-handel och inköp
 • handläggning och beslut om utbetalning av stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) vad avser åtgärder för datainsamling m.m. enligt artikel 77 i förordning (EU) nr 508/2014
 • samordna myndighetens arbete med årsredovisning och bokslut
 • årlig rapportering av myndighetens miljöledningsarbete
 • utveckling av myndighetens ledningssystem
 • samordna myndighetens kvartalsuppföljningar
 • samordna beredningen av myndighetens budgetunderlag
 • beredning av åtgärder med anledning av externa och interna revisioner samt uppföljning av åtgärdernas genomförande
 • myndighetens verksamhetsplanering
Publicerad: 2013-12-02
Granskad: 2018-04-13
Sidansvarig: Webbredaktion