Instruktion och regleringsbrev

Hitta på sidan

Instruktionen och regleringsbrevet anger våra ramar och skapar förutsättningarna för vårt arbete.

Instruktion

Instruktionen är en förordning som bland annat anger hur myndigheten ska ledas och vilka uppgifter vi har. I instruktionen står det bland annat att vi ska vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken inom vårt område.

Regleringsbrev

Regleringsbrevet kommer vanligen i slutet av december och i det finns våra uppdrag och återrapporteringskrav, men även våra ekonomiska förutsättningar inför det kommande året.

Publicerad: 2014-02-25
Uppdaterad: 2023-12-22
Sidansvarig: Webbredaktion