Remisser från Havs- och vattenmyndigheten

Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Hitta på sidan

Aktuella remisser

 1. Sista svarsdatum: 7 mars 2024

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) vill ha era synpunkter på förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön med tillhörande konsekvensutredning.

 2. Sista svarsdatum: 8 mars 2024

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 3. Sista svarsdatum: 29 februari 2024

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 4. Sista svarsdatum: 31 mars 2024

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vill ha synpunkter på de kompletterande remisserna senast den 31 mars 2024. Den 26 januari 2024 bjuder vi in till ett digitalt samrådsmöte.

 5. Sista svarsdatum: 9 mars 2024

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat underlag och översyn av hamnarna av riksintresse för yrkesfisket.

 6. Sista svarsdatum: 1 mars 2024

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på samrådsversionen av Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2024–2029: Samråd om bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys.

 7. Sista svarsdatum: 1 mars 2024

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Äldre remisser