Enheten för åtgärdssamordning

Enheten samordnar vattenfrågor mellan olika aktörer och förordningar så att åtgärder i kust- och avrinningsområden underlättas och blir bättre koordinerade.

Enheten ansvarar för:

 • restaurering i sötvatten- och havsmiljöer
 • kalkning
 • fiskevård, fiskeavgifts- och villkorsmedel
 • skogsbrukets påverkan på vattenmiljöer
 • invasiva främmande arter
 • åtgärdsprogram för hotade arter
 • samordning av EU-finansierade projekt inom LIFE-programmet
 • lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)
 • övergödning
 • samordning av åtgärdsmedel till länsstyrelserna
 • miljöekonomi
 • klimatanpassning inom enhetens ansvarsområde
Publicerad: 2024-03-11
Sidansvarig: Webbredaktion