Enheten för biologisk mångfald

Hitta på sidan

Enheten arbetar med skydd av naturtyper och arter samt andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och hav.

Enheten ansvarar för:

  • områdesskydd (områdesskyddsförordningen och miljöbalken)
  • natura 2000
  • riksintresse naturvård
  • samordning av art- och habitatdirektivet
  • miljökonventioner
  • marina däggdjur
  • artskyddsförordningen
  • klimatanpassning inom enhetens ansvarsområde.
Publicerad: 2013-10-14
Uppdaterad: 2023-09-04
Sidansvarig: Webbredaktion