Behandling av personuppgifter när du söker jobb på HaV

Här hittar du information om hur HaV behandlar dina personuppgifter när du registrerat dig i vårat rekryteringsverktyg Varbi.

Hitta på sidan

Information om hur dina personuppgifter behandlas

HaV är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar i Varbi och uppgifterna hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av gällande dataskyddslagstiftning.

Ändamålet med uppgifterna

De personuppgifter som du lämnar i Varbi behövs för att HaV ska kunna ta emot och behandla din ansökan om anställning på HaV eller din jobbprenumeration. Uppgifterna hanteras via det personliga kandidatkonto som du skapat hos Varbi.

Laglig grund för att behandla dina personuppgifter

Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter när du prenumererar på lediga tjänster är ditt samtycke. Genom att du ansöker om anställning så samtycker du till att HaV behandlar de personuppgifter som du lämnar, i syfte att ta ställning till din ansökan. Behandlingen sker sedan genom det valda rekryteringssystemet med stöd av den lagliga grunden uppgift av allmänt intresse.

Vilka som kan ta del av uppgifterna

Internt på HaV är det personalenheten samt berörd chef som tar del av dina personuppgifter. I vissa fall kan också fackliga representanter och medarbetare ta del av dina personuppgifter, om det bedöms nödvändigt utifrån anställningsförfarandet och reglerna om samverkan på HaV. Utanför HaV kan dina personuppgifter behandlas även av Varbi AB inom ramen för tillhandahållandet av Varbi rekryteringssystem. Varbi AB är ett personuppgiftsbiträde till HaV.

Offentlighetsprincipen

De personuppgifter och övriga uppgifter som du lämnar till HaV blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Detta innebär att uppgifterna kan komma att lämnas ut till den som begär det, om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Du bör även vara aktsam om vilken information du uppger i din ansökan. Delge därför endast information som är relevant för den aktuella befattningen.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Om du inte blir anställd raderas dina personuppgifter i Varbi inom 24 månader från senast sökta tjänst. Vid en eventuell överklagansprocess kommer dina personuppgifter att hanteras tills överklagansprocessen har avslutats. Blir du anställd av HaV kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras.

Vid jobbprenumeration finns en avregistreringslänk i varje mailutskick, genom vilken du kan dra tillbaka till samtycke och få din prenumeration raderad.

Din rätt att ta del av eller begära radering av personuppgifter som HaV behandlar

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till jobbprenumeration. Då upphör HaV att behandla dina personuppgifter för detta syfte och raderar dina uppgifter i denna del.

Om du dragit tillbaka din ansökan om anställning kan du göra en invändning mot behandlingen. Då upphör vi att behandla din ansökan i rekryteringssystemet och raderar inskickade handlingar.

Kontakt

Om du har frågor om hur HaV behandlar personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet på HaV.

Du kan läsa mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen här.

Publicerad: 2018-05-23
Uppdaterad: 2018-05-29
Sidansvarig: Webbredaktion