Hur är det att jobba på HaV?

Hitta på sidan

Vi vill vara en god arbetsplats med ett positivt arbetsklimat där kunniga och engagerade medarbetare bidrar till att utveckla verksamheten.

Vilka är vi på HaV?

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet med säte i Göteborg. Bland våra drygt 300 medarbetare finns både generalister och specialister inom en rad olika fackområden. Vi ska arbeta med kunskapsbaserad och koordinerad förvaltning från källa till hav för frågor om bevarande, re­stau­rering och hållbart nyttjande av sjöar, vatt­en­drag, hav och fiskeresurserna. För att nå framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete med alla berörda, nationellt såväl som internationellt. Vi vill ha en arbetsplats där alla trivs och kommer till sin rätt. Det betyder att vi välkomnar olika erfarenheter, bakgrunder och personligheter som kan föra oss och vår verksamhet framåt.

Träffa våra medarbetare

Fredrik T Lindgren

Titel: Verksjurist

Utbildning: Juristexamen samt kandidat i statsvetenskap

Det bästa med HaV: Spännande, omväxlande uppgifter och kunniga kollegor. Möjligheten att arbeta flexibelt.

Om du skulle beskriva ditt jobb med några meningar?

– Som verksjurist stödjer jag verksamheten på olika sätt. Det betyder att jag har kontakt med kollegor på flera avdelningar, och i olika projekt, men även andra myndigheter. Mycket tid går till möten, sedan våren över videolänk.

Hur kan en vanlig dag se ut?

– Att läsa och sätta sig in i omfattande material i olika ärenden för att bilda sig en uppfattning och att kontrolläsa och kvalitetssäkra är viktiga dagliga uppgifter. För detta krävs ibland att juridiska utredningar görs, till underlag för ställningstaganden och för att säkerställa rättssäkerheten inom myndighetens ansvarsområden. Det kan handla om regeringsuppdrag, remisser på lagförslag som påverkar HaV:s ansvarsområden, utredningar eller miljöprövningar för exempelvis vindkraftsverksparker till havs. Jag har mycket kontakt med kollegor som på olika sätt arbetar med just havsmiljön.

Någon speciell utmaning i jobbet?

– Som jurist på en myndighet måste man vara beredd på att en oväntad och spännande fråga alltid kan dyka upp och att det ofta är kort tid att svara. Det är viktigt att vara flexibel. Själv vill jag gärna förstå det jag arbetar med, oavsett om det handlar om marinbiologi, teknik eller demokratiska processer. Då är det till stor hjälp att ha väldigt duktiga experter inom olika områden till kollegor.

– Jag har läst en kurs i marinbiologi på Göteborgs universitet. Det är viktigt i min roll att samarbeta över kunskapsområden för att nå bästa resultat. Genom arbetet på en myndighet får man en väldigt god förståelse för hur samhället fungerar i allt från politik till förvaltning av resurser, lagar och regler samt förhållandet till EU och andra mellanstatliga samarbeten.

Vilka arbetsuppgifter är roligast?

– Jag har alltid haft ett stort intresse för det mesta som har med havet att göra. Att få arbeta med havsrättsrelaterade frågor, miljöjuridik, internationella konventioner och även relaterad EU-rätt är en spännande blandning.

– Då jag har en bakgrund inom bland annat sjörätt, utgör sjöfartsrelaterade frågor en del av mina ansvarsområden. Till exempel är jag delaktig i myndighetens uppdrag att samordna bärgning av miljöfarliga ämnen, som olja från äldre fartygsvrak. Det är kul att få arbeta med frågor man brinner för!

Christopher Zimonyi

Titel: Systemutvecklare

Utbildning: Systemvetarprogrammet

Det bästa med HaV: Delaktighet

För ungefär tre år sedan lämnade Christopher Zimonyi konsultbranschen för att börja som systemutvecklare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

- Jag är glad för att jobba på HaV. Det känns meningsfullt. Förhoppningsvis bidrar man till att göra världen lite bättre, i alla fall inte sämre.

- Den största skillnaden jämfört med tidigare arbetsplatser är att man kan påverka mer här. Här är arbetar vi också mer långsiktigt, istället för att göra kortare insatser, säger Christopher Zimonyi.

När Christopher kom till HaV hade myndigheten bara funnits i några år. Än i dag är det en arbetsplats under utveckling och den avdelning Christopher arbetar på är bland de som växer snabbast. Men jämfört med hans tidigare arbetsplatser är IT-avdelningen ändå relativt liten.

- Det gör att man får vara med i många olika delar och har möjlighet att påverka. Jag får tycka och tänka om många olika saker. Tidigare har jag arbetat på större ställen. Då gör man sin lilla sak och får tycka och tänka om den, men här är vi bredare, säger Christopher.

En av anledningarna till att Christopher sökte sig till HaV var för att han gärna vill jobba med något som känns meningsfullt.

- Jag vill känna någon mening med det jag gör, att jag tillför något. Det här är inte bara ett jobb inom IT, det är meningsfullt. Jag får vara med och bidra.

På HaV arbetar Christopher främst med systemintegration. Eftersom myndigheten använder flera olika IT-system är det viktigt att få dem att fungerar ihop.

- Systemen måste kunna kommunicera med varandra. Vi har också informationsutbyte med andra medlemsländer i EU, då måste systemen funka mellan olika länder.

Inom EU arbetar man just nu med att förändra informationsutbytet till FN-standard, ett arbete som Christopher deltar i för HaV:s räkning. Målet är att det ska bli lättare att utbyta information inom EU.

- Integrationen handlar om att vi har ett gemensamt sätt att prata. Alla kan få och tolka informationen. Om vi anpassar oss efter standarden är det lättare för alla att kommunicera.

Som arbetsplats beskriver Christopher HaV som en lyhörd organisation.

- Man blir sedd som person. Det finns en strävan efter att alla ska trivas och må bra. Det är rätt prestigelöst, vilket jag tycker är bra.

Han menar att det uppmuntrar till att man lär sig nya saker. Man vågar fråga och man vågar prova nya saker, det uppmuntrar till samarbete. Christopher upplever också att det uppmuntras att man är engagerad och motiverad.

- HaV uppskattar att man vill utvecklas och det finns möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling.

En stor fördel med HaV:s IT-avdelning, menar Christopher, är att man ligger i framkant och att kollegorna är väldigt kompetenta.

- Visst finns det en del äldre system, men vi har mycket som är väldigt nytt, både vad gäller arbetssätt och tekniken. De flesta är väldigt duktiga på sitt område inom IT. Vi är inte så många med kunskaper inom samma område, vilket gör att man lär sig mycket av varandra och kan få användning av allas kompetens när man jobbar i grupp.

På HaV finns en förening för alla som arbetar på myndigheten, HIP, HaV:s Idrotts- och Personalklubb. Christopher har varit med på en del av de aktiviteter som HIP anordnat, bland annat kajakpaddling och crossfit.

- Den sociala biten är väldigt kul, man träffar andra människor som man inte jobbar med dagligen.

Avslutningsvis, vad är det bästa med att jobba på HaV?

- Det bästa med att jobba på HaV är kollegorna och det jag jobbar med, verksamhetsområdet. Sen är det väldigt föräldravänligt om man har barn. Det är möjligt att arbeta på distans och vi har ett stort utrymme med flextid. Det går bra att jobba senare, eller komma senare om man har behov någon gång, säger han.

Jeanette Frykner

Titel: Kommunikatör

Utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap samt kurser inom marknadsföring och svenska språket.

Det bästa med HaV: Vi jobbar med världens viktigaste resurs. På HaV krävs ett stort samhällsintresse och en bred omvärldsbevakning, det är spännande.

Om du skulle beskriva ditt jobb med några meningar?

– Min roll handlar om att hitta framkomliga vägar för kommunikation , jag lyssnar, utgår från en helhetsbild, kopplar ihop, drar ifrån och bidrar med ett kommunikativt perspektiv på olika frågor, situationer och förändringar. Sedan gäller det att sätta ord, bild och mening till sammanhang och situationer, till aktiviteter och till förflyttning. Och att bidra med något som kan föra verksamheten närmare mål.

Hur kan en vanlig dag se ut?

– Jag jobbar med externa relationer i nätverk och i projekt, jag projektleder evenemang och tar fram koncept, har presskontakter och samverkar i olika grupper. Sedan är det textbearbetning och presentation i olika kanaler. Det är en kreativ och anpassningsbar planering men också saker som behöver göras snabbt.

Någon speciell utmaning i jobbet?

– Ja, bredden och djupet, och det stora allvaret att förvalta bredden av havs- och vattenresurserna - så mycket att lära hela tiden.

Vilka arbetsuppgifter är roligast?

– De som är lite mer än lagom kluriga och utmanande. Jag trivs också med många kontakter och relationer.

Vad är det bästa med att jobba på HaV?

- Det bästa med HaV är att vi jobbar med ett av de viktigaste uppdragen. Vi jobbar med oerhört många frågor, till exempel förordningar och vägledningar, havsplanering, fiskeripolitik, djurarter, vattenmiljö och vattenkraft med mera. Allt detta tillsammans med en spännande utveckling inom myndigheten. I mitt jobb som kommunikatör får jag lära mig lite av flera olika områden. Det är självklart spännande och kul.

Anton Wåhlin

Titel: Upphandlingsjurist

Utbildning: Juristexamen

Det bästa med HaV: Det finns många bra kollegor med stor kompetens och stort engagemang.

Anton Wåhlin har sedan 2018 arbetat som upphandlingsjurist på Havs- och vattenmyndigheten med fokus på myndighetens inköp och upphandlingar.

- Det bästa med mitt jobb är att det är så allsidigt. Jag får göra många olika saker, jag träffar olika verksamheter och många nya människor varje dag. Varje ärende är unikt så jag får lära mig något nytt vid varje ny upphandling. Jag måste vara alert och ha bra koll inom mitt yrkesområde, säger Anton Wåhlin.

- Just idag arbetar jag med en upphandling kring en utredning om övergödning. Vi behöver beställa in konsulthjälp. Ett vanligt ärende på HaV. Sedan behöver vi ett nytt ekonomisystem. Det är ett stort område att upphandla.

Att arbeta som upphandlingsjurist handlar om att se till att upphandlingsprocessen fungerar. Att samarbeta med beställare och att fungera som bollplank kring olika juridiska frågor i upphandlingarna. Jobbet kräver också en stor noggrannhet.

- Det är viktigt att det blir rätt. Om det blir fel kan det exempelvis leda till att HaV får böter. Så det gäller att göra jobbet noga. Jag är ju myndighetens expert på frågor inom Lagen om offentlig upphandling, LOU. Det dyker hela tiden upp nya frågor och det är också det som gör arbetet så kul.

Anton har jobbat med upphandling i fyra år och är utbildad jurist. Innan han började på HaV arbetade han i Motala kommun som upphandlingsjurist.

- Den stora skillnaden är antalet anställda. Där gick det inte att ha samma kontroll som vi kan ha här på HaV. Här är vi med i nästan alla upphandlingar och det gör också att vi har mer koll på allt. Det gör att det blir mindre felmarginaler och det blir bättre resultat. Jag lär också känna hela verksamheten på ett helt annat sätt.

Vad är det bästa med att jobba på HaV?

- Det är roligt att jobba med ett område som jag tycker är viktigt. Jag känner mig stolt över min arbetsgivare och alla de frågor som vi arbetar med. Det finns många bra kollegor med stor kompetens och stort engagemang.

Angelina Olsson

Titel: Utredare

Utbildning: Magisterexamen i fysisk oceanografi

Det bästa med HaV: Alla möten med alla kompetenta och spännande människor.

Hej Angelina! Berätta lite om ditt arbete här på Havs- och vattenmyndigheten

- Jag jobbar med två olika projekt men det som tar mest tid just nu är nationell marin kartering. Vi behöver marina kartor över bottnar och miljöer och för att bland annat kunna planera områdesskydd och bedöma hur havet mår. Marin kartering innebär att man gör mätningar inom ett avgränsat område, till exempel havsplaneområden eller ett län, som kan tolkas till utbredningskartor över till exempel arter och habitat. Vi gör behovsanalyser över vad vi behöver kartlägga inom ett visst område och gör sen beställningar till företag som utför själva mätningarna. Vi jobbar också tätt med andra myndigheter som kan bidra till arbetet.

Vad gör dig glad och sporrad att gå till jobbet?

- Det är väldigt häftigt att få jobba med människor med så stor kunskap och starkt driv inom olika expertområden som jag gör inom projekten. Att koordinera ihop deras olika kompetenser och se när det leder arbetet mot bra beslut och resultat i projekten är väldigt roligt.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Nu det första halvåret är det är nybörjarperspektivet! Att lära sig hur myndigheten fungerar. Det är både jobbigt, svårt och frustrerande för mig som tidigare jobbat i konsultbranschen, men otroligt spännande! Möten med alla kompetenta och spännande människor man möter på här på HaV och externa.

- Jag har också en del ”beta-av-uppgifter” men mest jobbar jag med komplexa frågor som kräver en kedja av händelser som inte alltid är lätt att lista ut ordningen för. Att ha förtroende och ganska fria händer att klura ut hur jag ska komma framåt är en väldigt bra sak med mitt jobb. Jag får ofta puls när jag hamnar i situationer där man är lite utsatt eller att det är svåra möten. Det är för att vi har ett stor ansvar för att det ska bli bra. En nerv i uppgifterna.

- Allt är spännande! Är man minsta intresserad av vatten, sött eller salt, så är HaV spännande!

Vad har du för personliga mål?

- Jag ska lära mig strukturen här på myndigheten så att jag jobbar mer effektivt. Att i formella sammanhang lära mig att hålla presentationer på ett bra sätt och inte bli nervös.

Marie Eriksson

Titel: Utredare

Utbildning: Naturgeograf; disputerad klimatolog

Det bästa med HaV: Hela miljön på HaV med trevliga kollegor, med allas olikheter men ändå gemenskap, genom intresset vi delar för miljön kring hav och vatten.

Hon pendlar till jobbet med tåg och har ett stort intresse för trädgårdsarbete. När vi sitter på flyget på väg till samrådsmöte om havsplaner i Umeå, längtar hon efter våren och att få odla grönsaker i sitt växthus. Möt Marie Eriksson som stortrivs med jobbet som utredare på enheten för havsplanering.

Vad gör du på dagarna?

- På dagarna sysslar jag med allt som har med kartor att göra. Varje dag hanterar jag en mängd geografiska data. Jag har gjort 100 kartor till havsplanerna sedan jag började på HaV i oktober 2017. Det är rätt bra jobbat om jag får säga det själv, säger Marie och skrattar.

En kartexpert jobbar mycket med grafisk formgivning. Något man kanske inte tänker på i första hand.

- Jag brinner för kartor så klart och jag får också stort utlopp för mitt intresse för layout, färg och form i mitt arbete.

Jobbar nära verksamheten

Marie har jobbat länge med kartor. Tidigare som GIS-ingenjör på bland annat Göteborgs stad och Länsstyrelsen. På Havs- och vattenmyndigheten arbetar hon med att leverera kartor till kollegor som arbetar med havsplaneringen. HaV har under 2018 lagt fram förslag till Sveriges allra första havsplaner.

- Det är kul med havsplaneringen då det är helt nytt och görs för första gången. Vi diskuterar mycket hur vi ska göra kring olika frågor. Jag gör förslag på en karta, och sedan blir det ofta justeringar. Det är mycket möten och diskussioner kring hur vi ska presentera kartorna på bästa sätt.

Marie får ofta förfrågningar om geografiska data i olika sammanhang och det finns ett stort behov av internt stöd.

- På myndigheten efterfrågas data och kartstöd till exempel om man ska skriva en rapport eller hålla i en presentation. Det är väldigt kul att anpassa kartor för olika målgrupper eller för olika sammanhang. Jag jobbar också nära Hav:s IT-avdelning och deras GIS-kompetens.

- Det bästa med mitt arbete är att jag arbetar nära verksamheten. Det känns väldigt kul att vara där det händer och få vara med lite i framkanten. Att få vara en del av och bidra till något som ingen annan i Sverige tidigare har gjort är extra kul, avslutar Marie.

Fiskerikontrollant

Hur är det att arbeta som fiskerikontrollant? Se intervjun i filmen nedan.

Publicerad: 2021-08-25
Uppdaterad: 2023-05-22
Sidansvarig: Webbredaktion