Villkor och förmåner

Bra arbetsvillkor och intressanta arbetsuppgifter. Att arbeta hos oss ska främja både din personliga och yrkesmässiga utveckling.

Vi erbjuder dig:

 • Intressanta arbetsuppgifter
  På myndigheten finns många intressanta uppgifter och uppdrag.
 • Individuell lön
  Lönen är individuell, den utgår ifrån ansvar, svårighetsgrad i arbetet och hur du som medarbetare presterar. Vid lönesättning i samband med nyanställning tas hänsyn till din kompetens och tidigare erfarenhet.
 • Generösa semestervillkor
  Antalet semesterdagar bestäms av din ålder:

  - Till och med 29 år: 28 dagar
  - 30-39 år:  31 dagar
  - Över 40 år: 35 dagar
 • Stöd till friskvårdsaktiviteter
  Du kan få friskvårdsbidrag upp till 2 500 kronor per år.
 • Företagshälsovård
  Självklart har vi avtal med leverantörer av företagshälsovård på samtliga verksamhetsorter.
 • Subventionerad läkarvård och läkemedelsersättning.
  Du kan få ersättning av din arbetsgivare för besök och behandling hos exempelvis läkare och sjukgymnast samt för vissa läkemedel, förutsatt att de omfattas av samhällets högkostnadsskydd.

  Vid undersökning och behandling av sjukdom ska läkarintyg eller utlåtande från behörig läkare lämnas in till arbetsgivaren. För läkarvård kan du få upp till 95 kr i ersättning per behandlingstillfälle.

  Tandvård i form av kirurgiska ingrepp ska utföras på sjukhus eller hos behörig tandläkare. För tandvård i form av kirurgiska ingrepp kan du få upp till 95 kr i ersättning per behandlingstillfälle.

  Sjukgymnastisk behandling ska efter remiss ges av legitimerad sjukgymnast. För sjukgymnastik kan du få upp till 55 kr i ersättning per behandlingstillfälle.

  Psykiatrisk behandling ska, efter remiss från läkare, ges av legitimerad psykiater, legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut. För psykiatrisk behandling kan du få upp till 95 kr i ersättning per behandlingstillfälle.

  Vid sjukhusvård kan du få upp till 70 kr i ersättning per vårddag.
 • Flexibla arbetstider
  Majoriteten av våra anställda arbetar i snitt 39,75 timmar per vecka och har flextid mellan klockan 6-20. Före vissa helgdagar slutar vi tidigare. De som är schemalagda inom vår fiskerikontroll och på enheten FMC har kortare arbetsvecka, mellan 35-38 timmar per vecka.
 • Löneutfyllnad vid föräldraledighet
  Utöver den ersättning du får vid föräldrapenning från Försäkringskassan gör vi som arbetsgivare även en löneutfyllnad för att minska inkomstbortfallet vid föräldraledighet.
 • Löneutfyllnad vid sjukdom
  Utöver den sjukpenning du får från Försäkringskassan gör vi som arbetsgivare en löneutfyllnad för att minska inkomstbortfallet vid sjukdom efter den 14:e sjukdagen.
 • Som förälder har du rätt att gå ner i arbetstid
  Du kan arbeta deltid till dess att ditt barn fyllt tolv år.
 • Enskilda överenskommelser
  – Växla lön mot pensionsavsättning
  Om du har en anställning som varar mer än sex månader kan du sluta en enskild överenskommelse om att avsätta ytterligare pengar till Kåpan extra.
  – Arbeta deltid
  Som ett led i att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv har du möjlighet att – under vissa förutsättningar – arbeta deltid. Det här är en möjlighet som erbjuds för dig som medarbetare utöver övriga avtal och regler. Du kan oavsett ålder ansöka om att vara ledig 20 procent, ett år i taget. En viktig förutsättning är att verksamheten medger att du arbetar deltid.
 • Reseförsäkring
  Kammarkollegiet har en tjänstereseförsäkring som gäller vid både inrikes- och utrikesresor. Försäkringen gäller anställda och uppdragstagare som reser för en myndighets räkning. Försäkringen gäller under hela tjänsteresan och motsvarar ett vanligt reseförsäkringsskydd.
 • Tjänstepension
  Som statligt anställd har du en avtalspension som består av flera delar. Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till.
 • Stöd vid verksamhetsförändring
  Trygghetsavtalet är en möjlighet till stöd för dig om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.
Publicerad: 2015-11-10
Uppdaterad: 2021-02-23
Sidansvarig: Webbredaktion