Rapportera sjuka eller döda fiskar och andra djur

Hitta på sidan

Dina observationer i naturen kan vara viktiga. Exempelvis kan du rapportera fynd av sjuka eller döda fiskar, eller om du ser tumlare eller hittar en död sådan. Här kan du se var du ska vända dig för respektive art.

Fisk – sjuk, skadad eller död

Död lax.

Lax som dött av en svampinfektion. Foto: Charlotte Axén

För att samla in information om skadade, sjuka och döda vildfiskar har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), som är ansvarig myndighet för sjukdomsövervakning av djur, skapat en rapporteringsportal. I portalen kan du rapportera fynd och fångst av sjuk, skadad och död fisk. Det går även att bifoga bilder på fynden. Om du tillåter det så loggas din position direkt i rapporten, men det går också att fylla i platsen manuellt.

Om du vet att du till exempel ska ut och fiska kan det vara praktiskt att i förväg spara en genväg till rapporterafisk.sva.se i din telefon. Då blir det enklare för dig att skicka in rapporter ifall du skulle hitta eller fånga en sjuk, skadad eller död fisk.

Undersökningar av sjuk vildfisk

Det finns möjlighet till obduktion av upphittad fisk då exempelvis många fiskar drabbas i samma vattensystem. Då SVA saknar anslag från staten för att undersöka vild fisk kan dock fiskar endast skickas in för obduktion om finansiering ordnas på annat sätt.

Länkar till SVA för mer information

Tumlare

Tumlare.

Foto: Bastique CC BY SA 3.0

Tumlare liksom andra valar tillhör statens vilt om de omhändertas, påträffas döda eller dödas.

Vid fynd av död tumlare eller annan val kontakta Polisen och Naturhistoriska riksmuseet som beslutar angående insamling/omhändertagande.

Både levande och döda tumlare samt andra valar och delfiner kan rapporteras enkelt i Rappen eller i Artportalen (registering av konto krävs). Alla rapporter kontrolleras av experter. .

Rapporterna ger viktig information om tumlarens utbredning och hälsotillstånd.

Sälar

Säl.

Foto: Pia Norling

Rapporter om döda eller skadade sälar skickas också till Naturhistoriska riksmuseet. De är intresserade av att få in rapporter om sälar för att kunna studera hälsotillståndet bland sälar.

Efter bedömning tar de även in färska döda sälar till museet. På sidan Fynd av död säl kan du läsa om vilka sälar de är intresserade av samt rapportera om du hittat en död säl.

Publicerad: 2017-08-24
Sidansvarig: Webbredaktion