Skyddade områden

Nationalparker, Natura 2000 och naturreservat är några av de områdesskydd vi jobbar med för att bevara biologisk mångfald.