Biosfärområden

Hitta på sidan

Biosfären är den del av jorden där människor och andra organismer kan leva. Ibland kallas den även för summan av alla ekosystem.

Biosfärområden

Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling. Där kan ny praktisk och teoretisk kunskap testas, för att hantera relationen mellan människan och naturen. Det handlar om att både bruka och bevara naturen på ett hållbart sätt. Biosfärområdet innebär dock inget formellt skydd.

Förbättrad relation mellan människa och miljö

Biosfärområden är en del av Unescos vetenskapliga program Man and the Biosphere (MAB). Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Programmets mål är att förbättra relationen mellan människor och miljö globalt. Det viktigaste verktyget för programmet är att inrätta biosfärområden.

Läs mer om de olika biosfärsområdena på biosfärprogrammet Sveriges webbplats.

Publicerad: 2016-05-02
Granskad: 2013-03-22
Sidansvarig: Webbredaktion