Marina naturreservat

Hitta på sidan

Ett marint naturreservat är ett skyddat område där syftet är att skydda hela eller delar av den marina miljön inom området. Det är länsstyrelser och kommuner som kan inrätta denna typ av skydd och det är också de som ska se till att skyddet är tillräckligt. Inom nätverket av marina naturreservat ryms en mängd olika arter och livsmiljöer, bland andra ögonkoraller, ålgräsängar och musselbankar.

Karta över Sveriges marina naturreservat

Klicka på punkterna i kartan för att läsa mer om de marina naturreservaten.

Lista över marina naturreservat

Lista över naturreservat
Namn Län Havsareal (hektar) Skyddat sedan
Arholma-Idö Stockholm 1315 2015
Askö Södermanland 5226 2007
Avanäset Västerbotten 538 2017
Beijershamn Kalmar 216 1943
Billudden Uppsala 1687 2019
Biskopsmåla Blekinge 170 2016
Björkenabben Blekinge 70 2022
Björns Skärgård Uppsala 2238 2018
Bråviken Östergötland 8816 1968
Bua hed Västra Götaland 49 2015
Bunkeflo strandängar Skåne 510 2010
Bödakustens östra Kalmar 338 1998
Domsten-Viken Skåne 27 1984
Ekstakusten Gotland 93 2019
Eriksberg Blekinge 87 1976
Falsterbohalvöns havsområde Skåne 41246 1993
Fifång Stockholm 1478 1999
Fjärdingsöarna Västernorrland 595 2019
Flädierev Skåne 180 2019
Foteviksområdet Skåne 1940 2013
Fredshög-Stavstensudde Skåne 1021 2017
Galterö Västra Götaland 528 2016
Gamla Varbergs och Fyrkullens kustlandskap Halland 62 2022
Gammalsby sjömarker Kalmar 95 2007
Grollegrund Skåne 1579 2012
Gräsö östra skärgård Uppsala 53441 2013
Gullmarn Västra Götaland 11740 1983
Gåsholma Gävleborg 306 1972
Blekinge 1437 2008
Hallands väderö Skåne 1505 1999
Hanö Blekinge 184 2020
Hartsö Södermanland 4910 2021
Havstensfjorden Västra Götaland 1660 2010
Holmöarna Västerbotten 20580 1983
Horsvik Södermanland 61 2020
Hållnäskusten Uppsala 1013 2016
Jonstorp-Vegeåns mynning Skåne 1278 2015
Kallfjärden Norrbotten 15636 2018
Knähaken Skåne 1364 2001
Kopparholmarna Östergötland 302 2012
Kosteröarna Västra Götaland 548 1985
Kragenäs Västra Götaland 219 1999
Kronören Västerbotten 4468 1975
Kråmö Södermanland 211 2018
Kungsbackafjorden Halland 4738 2005
Kvädöfjärden Östergötland 3255 1979
Lundåkrabukten Skåne 3510 2022
Långören Västernorrland 392 2015
Malören - Vånören Västerbotten 2264 2022
Marstrand Västra Götaland 500 2017
Missjö Östergötland 1658 2002
Misterhults skärgård Kalmar 6897 1967
Nordre älvs estuarium Västra Götaland 5511 2005
Norra Tjusts skärgård Kalmar 2165 2012
Nåttarö Stockholm 5950 2008
Orarna Gävleborg 791 2016
Ottenby rev Kalmar 12737 2020
Runnö Kalmar 1850 2008
Rågö Kalmar 628 1980
Rälla-Ekerum Kalmar 350 2021
Salen Västernorrland 516 2008
Saltö Västra Götaland 199 1966
Salvorev-Kopparstenarna Gotland 56 017 1987
Segersgärde Kalmar 353 1965
Sik Halland 1320 2022
Sillnäs Blekinge 71 2015
Skallön Västerbotten 142 2022
Skaten-Rångsen Uppsala 1861 1998
Skånska Kattegatt Skåne 58596 2020
Slada Uppsala 315 2018
Slite skärgård Gotland 5954 2021
Slätön-Medholma Uppsala 1465 2018
St Anna Östergötland 7274 2019
Stora Amundö och Billdals skärgård Västra Götaland 844 2020
Stora Nassa Stockholm 2663 1965
Storjungfrun Gävleborg 939 2015
Strandhusens revlar Skåne 345 2020
Strandskogen Kalmar 39 2009
Strandstuviken Södermanland 646 2022
Stärnö-Boön Blekinge 704 2014
Svenska Högarna Stockholm 60 896 2020
Svensksundsviken Östergötland 1304 1983
Södra Bjärekusten Skåne 4721 2013
Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad Skåne 205 2008
Södra Malmö Kalmar 1275 2008
Sölvesborgsviken Blekinge 110 2018
Tavasten-Skeppsviksskärgården Västerbotten 1598 2019
Tjärö Blekinge 223 1976
Torrö Östergötland 884 1973
Tromtö Blekinge 920 1982
Tyvudden Södermanland 436 2017
Tärnö-Yttre Ekö Blekinge 80 2022
Utklippan Blekinge 5160 2019
Utteros Halland 278 2012
Vendelsöarna Halland 1318 2015
Vikasgrunden Östergötland 2201 2019
Villinge Boskapsö Stockholm 231 1987
Vitörarna Gävleborg 129 2017
Vrångöskärgården Västra Götaland 4683 1979
Vållö Kalmar 2150 2007
Väderöarna Västra Götaland 18093 2011
Värnanäs skärgård Kalmar 1449 1998
Västra Kullaberg Skåne 202 1971
Västra Rossö Västra Götaland 131 2017
Ålö-Rånö Stockholm 1763 2008
Ängelholm Östergötland 812 2016
Ängskär Uppsala 217 2021
Ödsmåls kile Västra Götaland 179 1974
Örarevet Kalmar 185 1973
Örefjärden-Snöanskärgården Västerbotten 46813 2014
Öster-Mörtarö Uppsala 4 2021
Östra Kullaberg Skåne 162 1965

Föreskrifterna i de marina naturreservaten handlar om till exempel förbud mot olika former av exploatering som exempelvis vattenutbyggnad, ankring, muddring och båttrafik. Det gör att naturreservaten fungerar som en fristad för hotade arter och ekosystem.

En marin nationalpark

Kosterhavets nationalpark är Sveriges enda marina nationalpark. Nationalparken som ligger i Västra Götalands län invigdes 2009 och omfattar nästan 38 000 hektar hav.

Marina naturreservat

Sverige har flera marina naturreservat. De skiljer sig från andra naturreservat genom att de har:

  • marint syfte och beskrivning av hur syftet ska nås
  • en beskrivning av de marina värdena
  • marint anpassade föreskrifter
  • marina skötselområden med mätbara bevarandemål
  • uppföljning som anpassas till syfte och bevarandemålen
  • tillsyn.

De flesta naturreservaten omfattar både hav, stränder och öar. Förutom de marina naturreservaten finns fler områden som skyddar marina miljöer, exempelvis Natura 2000-områden, biotopskyddsområden samt biosfärområden.

Vad gör Havs- och vattenmyndigheten?​

Vi delar ansvaret för skydd av marina naturreservat med Naturvårdsverket. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Vi arbetar för att skydda minst tio procent av havet till år 2020 i ett fungerande nätverk av skyddade områden.

Vi har tagit fram en analys av marina skyddade områden och en handlingsplan för marint områdesskydd. Vi arbetar också med vägledning om fiskereglering i marina skyddade områden.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2021-03-22
Sidansvarig: Webbredaktion