Marina naturreservat

Hitta på sidan

Ett marint naturreservat är ett skyddat område där syftet är att skydda hela eller delar av den marina miljön inom området. Det är länsstyrelser och kommuner som kan inrätta denna typ av skydd och det är också de som ska se till att skyddet är tillräckligt. Inom nätverket av marina naturreservat ryms en mängd olika arter och livsmiljöer, bland andra ögonkoraller, ålgräsängar och musselbankar.

Karta över Sveriges marina naturreservat

Klicka på punkterna i kartan för att läsa mer om de marina naturreservaten.

Lista över naturreservat
Namn Län Havsareal (hektar) Skyddat sedan
Tromtö Blekinge 920 1982
Utklippan Blekinge 5160 2019
Eriksberg Blekinge 87 1976
Stärnö-Boön Blekinge 900 2014
Blekinge 1437 2008
Tjärö Blekinge 223 1976
Sölvesborgsviken Blekinge 110 2018
Sillnäs Blekinge 71 2015
Hanö Blekinge 184 2020
Biskopsmåla (etapp 1) Blekinge 170 2016
Salvorev-Kopparstenarna Gotland 56 017 1987
Ekstakusten Gotland 93 2019
Gåsholma Gävleborg 306 1972
Storjungfrun Gävleborg 939 2015
Orarna Gävleborg 791 2016
Vitörarna Gävleborg 129 2017
Kungsbackafjorden Halland 4738 2005
Utteros Halland 278 2012
Vendelsöarna Halland 435 2003
Beijershamn Kalmar 216 1943
Norra Tjusts skärgård Kalmar 2165 2012
Värnanäs skärgård Kalmar 1449 1998
Södra Malmö Kalmar 1275 2008
Runnö Kalmar 1850 2008
Rågö Kalmar 628 1980
Bödakustens östra Kalmar 338 1998
Gammalsby sjömarker Kalmar 95 2007
Segersgärde Kalmar 353 1965
Strandskogen Kalmar 39 2009
Örarevet Kalmar 185 1973
Misterhults skärgård Kalmar 6897 1967
Otteby rev Kalmar 12695 2020
Vållö Kalmar 2150 2007
Kallfjärden Norrbotten 15636 2018
Bunkeflo strandängar Skåne 510 2010
Hallands väderö Skåne 1505 1999
Västra Kullaberg Skåne 202 1971
Östra Kullaberg Skåne 162 1965
Foteviksområdet Skåne 1940 2013
Domsten-Viken Skåne 27 1984
Knähaken Skåne 1364 2001
Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad Skåne 205 2008
Falsterbohalvöns havsområde Skåne 41246 1993
Grollegrund Skåne 1579 2012
Fredshög-Stavstensudde Skåne 1021 2017
Jonstorp-Vegeåns mynning* Skåne 1278 2015
Södra Bjärekusten Skåne 4721 2013
Strandhusens revlar Skåne 245 2019
Flädierev Skåne 180 2019
Skånska Kattegatt Skåne 58488 2020
Fifång Stockholm 1478 1999
Nåttarö Stockholm 5950 2008
Ålö-Rånö Stockholm 1763 2008
Villinge Boskapsö Stockholm 231 1987
Stora Nassa Stockholm 2663 1965
Arholma-Idö* Stockholm 1328 1978
Svenska Högarna Stockholm 60 896 2020
Askö Södermanland 5218 2004
Tyvudden Södermanland 436 2017
Kråmö Södermanland 211 2018
Horsvik Södermanland 61 2020
Skaten-Rångsen Uppsala 1861 1998
Gräsö östra skärgård Uppsala 53441 2013
Björns Skärgård Uppsala 2238 2018
Slada Uppsala 315 2018
Slätön-Medholma Uppsala 1465 2018
Billudden Uppsala 1687 2019
Hållnäskusten Uppsala 1013 2016
Ängskär Uppsala 217 2020
Holmöarna Västerbotten 20580 1983
Kronören Västerbotten 4468 1975
Örefjärden-Snöanskärgården Västerbotten 46813 2014
Avanäset Västerbotten 714 2017
Tavasten-Skeppsviksskärgården Västerbotten 1598 2019
Salen Västernorrland 516 2008
Långören Västernorrland 392 2015
Fjärdringsöarna Västernorrland 564 2019
Gullmarn Västra Götaland 11740 1983
Nordre älvs estuarium Västra Götaland 5511 2005
Havstensfjorden Västra Götaland 1660 2010
Väderöarna Västra Götaland 18093 2011
Saltö Västra Götaland 199 1966
Kosteröarna Västra Götaland 548 1985
Bua hed* Västra Götaland 80 1977
Västra Rossö och Kockholmen Västra Götaland 131 2017
Galterö naturreservat* Västra Götaland 651 2016
Ödsmåls kile Västra Götaland 179 1974
Kragenäs Västra Götaland 219 1999
Marstrand Västra Götaland 986 2017
Stora Amundö och Billdals skärgård Västra Götaland 844 2020
Vrångöskärgården Västra Götaland 4683 1979
Kvädöfjärden Östergötland 3255 1979
Torrö Östergötland 884 1973
Kopparholmarna Östergötland 302 2012
Bråviken Östergötland 8816 1968
Missjö Östergötland 1658 2002
Svensksundsviken Östergötland 1304 1983
Ängelholm Östergötland 812 2016
Vikasgrunden Östergötland 2201 2019
St Anna Östergötland 7274 2019
*gäller de marina delarna

Föreskrifterna i de marina naturreservaten handlar om till exempel förbud mot olika former av exploatering som exempelvis vattenutbyggnad, ankring, muddring och båttrafik. Det gör att naturreservaten fungerar som en fristad för hotade arter och ekosystem.

En marin nationalpark

Kosterhavets nationalpark är Sveriges enda marina nationalpark. Nationalparken som ligger i Västra Götalands län invigdes 2009 och omfattar nästan 38 000 hektar hav.

Marina naturreservat

Sverige har flera marina naturreservat. De skiljer sig från andra naturreservat genom att de har:

  • marint syfte och beskrivning av hur syftet ska nås
  • en beskrivning av de marina värdena
  • marint anpassade föreskrifter
  • marina skötselområden med mätbara bevarandemål
  • uppföljning som anpassas till syfte och bevarandemålen
  • tillsyn.

De flesta naturreservaten omfattar både hav, stränder och öar. Förutom de marina naturreservaten finns fler områden som skyddar marina miljöer, exempelvis Natura 2000-områden, biotopskyddsområden samt biosfärområden.

Vad gör Havs- och vattenmyndigheten?​

Vi delar ansvaret för skydd av marina naturreservat med Naturvårdsverket. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Vi arbetar för att skydda minst tio procent av havet till år 2020 i ett fungerande nätverk av skyddade områden.

Vi har tagit fram en analys av marina skyddade områden och en handlingsplan för marint områdesskydd. Vi arbetar också med vägledning om fiskereglering i marina skyddade områden.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2021-03-22
Sidansvarig: Webbredaktion