Riksintresse för dricksvattenanläggningar

Hitta på sidan

För att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har vi pekat ut områden och anläggningar som är av riksintresse för vattenförsörjning.

Riksintressen för vattenförsörjning

HaV har beslutat om 28 områden som vi bedömer vara av riksintresse för vattenförsörjning. Till varje utpekat område finns en värdebeskrivning för anläggningen, motiv till utpekandet, markanspråk, åtgärder som kan försvåra nyttjandet av anläggningen samt en beskrivning av den vattentäkt som är knuten till anläggningen och de risker och hot som kan påverka vattentäkten.

Bakgrund

Områden som är av nationell betydelse kan pekas ut som riksintresse för olika ändamål. Områdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden, eller möjligheterna att använda områdena för avsett ändamål. Vi har tagit fram kriterier för att identifiera områden som är av riksintresse för vattenförsörjning.

Länsstyrelserna har bistått genom att lämna förslag på anläggningar som uppfyller kriterierna och har tagit fram regionala underlag. I arbetet har länsstyrelserna haft dialog med berörda kommuner. Tidigare har enbart en anläggning, området med Bolmentunneln, pekats ut som riksintresse för vattenförsörjning av dåvarande ansvarig myndighet Naturvårdsverket.

Varför pekar vi ut riksintresse för vattenförsörjning?

En robust vattenförsörjning är av avgörande betydelse för samhället. Dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar, men organiseras ofta regionalt. Det innebär att samhället har investerat stora belopp i dricksvattenverk och överföringsledningar med tillhörande tryckstegringsstationer och vattenreservoarer. Några anläggningar bedöms vara så strategiskt viktiga att de är av riksintresse.

Syftet med att peka ut områden som riksintressen är att skapa förutsättningar för hänsynstagande. Riksintresset ska uppmärksammas i olika planeringsprocesser och vid prövning av verksamheter och åtgärder som kan försvåra för anläggningarnas funktion.

Det är i första hand när markanvändningen ändras som bestämmelser för riksintresset gör sig gällande. Pågående markanvändning påverkas inte.

Lista över riksintressen

Riksintressen
Riksintressets namnKommunTyp
Karls­kronas vatten­verk och infiltra­tions­anläggning Johannis­hus­åsen Karlskrona,
Ronneby
Grundvatten med konstgjord infiltration
Lennheden-Tjärna dricksvattenanläggningar Borlänge Grundvatten
Visbys dricksvattenanläggningar Gotland Grundvatten,
Ytvatten (sommartid)
Gävle-Valboåsens dricksvattenanläggningar Gävle Grundvatten med konstgjord infiltration
Fjärås-bräcka vattenverk Kungsbacka Grundvatten med konstgjord infiltration
Minnesgärdets vattenverk Östersund Ytvatten
Jönköpings dricksvattenanläggningar Jönköping Ytvatten
Bergaåsen med tillhörande anläggningar Ljungby,
Växjö
Grundvatten
Gäddviks vattenverk Luleå Grundvatten med konstgjord infiltration
Ringsjöverket Eslöv,
Höör
Ytvatten
Vombverket Lund Grundvatten med konstgjord infiltration
Görvälnverket Järfälla Ytvatten
Norsborgsverket och Bornsjön Botkyrka,
Salem
Ytvatten
Lovöverket Ekerö Ytvatten
Djupdalsverket Södertälje Grundvatten med konstgjord infiltration
Norrvattens reservvattenverk i Stockholmsåsen Sigtuna,
Sollentuna,
Solna,
Upplands-Väsby
Grundvatten
Högåsens vattenverk Nyköping Grundvatten med konstgjord infiltration
Hyndevads vattenverk Eskilstuna Grundvatten med konstgjord infiltration
Uppsalaåsens dricksvattenanläggningar Uppsala Grundvatten
Sörmons vattenverk Karlstad Grundvatten med konstgjord infiltration
Forslunda vattenverk Umeå Grundvatten med konstgjord infiltration
Sundsvalls och Timrås dricksvattenanläggningar Sundsvall,
Timrå
Grundvatten
Västerås stads dricksvattenanläggningar Västerås Grundvatten med konstgjord infiltration
Göteborgs stads dricksvattenanläggningar Göteborg Ytvatten
Skaraborgsvattens kommunalförbunds dricksvattenanläggningar Falköping,
Hjo
Ytvatten
Skråmsta vattenverk Örebro Grundvatten med konstgjord infiltration
Borgs vattenverk Norrköping Ytvatten
Linköpings kommuns dricksvattenanläggningar Linköping Ytvatten
Bolmentunneln Hässleholm,
Klippan,
Ljungby,
Markaryd,
Perstorp,
Örkelljunga
Ytvatten
Publicerad: 2014-09-25
Uppdaterad: 2019-12-30
Sidansvarig: Webbredaktion